Agile Project Management

Agile Project Management

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

AGILE PROJECT MANAGEMENT

Integreer flexibiliteit en klantgerichtheid in uw projecten, leer snel en wendbaar te reageren op veranderingen en verhoog door agile project management de return van uw projecten.

VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH PROJECT MANAGEMENT

Bij traditionele project management methodes wordt bij de start van elk project het resultaat - inclusief alle randvoorwaarden - gedetailleerd vastgelegd. De praktijk leert ons echter dat dit - zeker bij complexere projecten met een lange doorlooptijd - zelden werkt. Immers, tijdens de levensduur van het project ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe klantenverwachtingen en hierdoor nieuwe projectspecificaties. Tal van aanpassingen waardoor het projectdoel moet worden bijgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke doel. Project management is immers een dynamisch gebeuren waarbinnen flexibel reageren op verandering een must is.

WAT BETEKENT AGILE VOOR UW PROJECT MANAGEMENT?

Agile project management kiest ervoor deze wijzigende specificaties te integreren in de ontwikkelaanpak. Dit wordt gedaan door een ‘adaptieve’ benadering. Maar wat betekent dit concreet voor uw project management? Hoe integreert u verandering in uw projectaanpak? Hoe geeft u uw agile project business case vorm? Hoe stelt u een agile project management team samen? Is plannen nog mogelijk of zelfs wenselijk binnen agile project management? Hoe garandeert u governance binnen uw project? Wat zijn de sleutels van een succesvol agile project? Wat als tijd of budget, scope of kwaliteit niet gerespecteerd worden? En hoe kadert u agile binnen uw bestaande project management methodologie?

WILT U SNELLER EN FLEXIBELER PROJECT MANAGEMENT

Deze Agile Project Management opleiding leert u hoe u – binnen een project management omgeving waarbinnen projecten toch bepaalde standaarden moeten volgen – uw projecten op een andere manier kunt aanpakken. U leert – door agile project management – hoe u uw projecten sneller oplevert en flexibel bijstuurt. Dit alles met geautoriseerde teams, kenmerkend voor een agile aanpak.

PRINCIPES, ROLLEN EN TECHNIEKEN

Deze training leert u de essentie van agile principes te onderkennen maar bovenal ook toe te passen. U leert het belang van een sterke businessvertegenwoordiging binnen uw project. U leert niet alleen de project life cycle maar ook tal van agiletechnieken essentieel bij het succesvol afronden van uw project. En dit alles ten dienste van uw project … én uw (interne en/of externe) klant.

MAAK UW AGILE BUSINESS CASE VANUIT DE PRAKTIJK

Wij kozen ervoor deze training zo praktisch mogelijk te houden. Hierdoor vormen de oefeningen en cases de rode draad doorheen de training. Dit maakt de training herkenbaar en direct toepasbaar. U geeft zo uw agile business case vorm.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt: 

"Zeer relevante training. To the point en zeer bruikbaar."
Miguel Michiels – Pricing & Product Manager – Leaseplan Belgium

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier