Communicatie op de productievloer

Communicatie op de productievloer

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

VERTALEN VAN STRATEGIE NAAR OPERATIES: HOE DOET U HET?

Als leidinggevend – operationeel – manager of professional staat u in voor het realiseren van de doelstellingen van uw management. Met andere woorden, het is uw opdracht om strategie te vertalen naar operationele doelstellingen. Hiertoe is een éénduidige, gerichte én heldere communicatie een absolute noodzaak. Miscommunicatie leidt immers tot productie- of outputverlies, stilstand, ontevreden werknemers, verhoogde kosten, niet in te schatten kwaliteitsproblemen, extra kosten, …

OEFENINGEN EN CASES: DE ESSENTIE VAN DEZE WORKSHOP

Maar makkelijk is dit niet. Daarom stelt het IFBD u dit unieke programma voor. Aan de hand van concrete, heldere en uit de praktijk ontleende concepten – gestaafd met oefeningen en cases – leert u hoe u binnen uw organisatie groeit tot een heldere communicatie op de werkvloer. 

U BENT EEN MANAGER MAAR VOORAL EEN COMMUNICATOR

Verschillende ploegen, shifts of diensten zorgen vaak voor verwarring. Hoe pakt u dit aan? Hoe optimaliseert u de communicatie tussen twee afdelingen? Tussen onderhoud en productie? Tussen sales en marketing? Tussen de dagploeg en de nachtploeg? Hoe wijst u uw mensen op hun verantwoordelijkheden? Hoe houdt u korte, snelle meetings? Hoe krijgt u feedback? Hoe geeft u feedback? Wat met moeilijke gesprekken? Hoe maakt u interventies acceptabel? Hoe delegeert u verantwoordelijkheden naar de vloer? Hoe voert u een moeilijk gesprek? Hoe stuurt u een communicatie proces? 

AUTHENTICITEIT GEKOPPELD AAN EFFECTIVITEIT 

Kortom, als leidinggevend operationeel manager bent u in eerste instantie een communicator. Daarom is deze training een absolute must voor iedere manager op de vloer.  

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier