De kunst van het vragen stellen

De kunst van het vragen stellen

 GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

“Het criterium of een vraag een vraag is, is niet of de vragensteller zijn zinnetje met een vraagteken afsluit, maar of de ander de vraag daadwerkelijk als een vraag ervaart en niet als een verborgen boodschap.”

(Dirk Boersma – Management Coach)
 

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

WAAROM MEDEWERKERS VRAGEN STELLEN EN MANAGERS ANTWOORDEN GEVEN

In onze traditionele – output en macht gedreven – organisaties zijn antwoorden vaak belangrijker dan vragen. Bovendien houden wij - als oplossings-enthousiaste leidinggevende – niet zo van vragen, want in geen geval willen wij onzeker of twijfelend overkomen bij onze medewerkers. Daarom geven wij graag de antwoorden en laten het taakgerichte vragenstellen over aan de ander. En stellen wij dan toch een vraag, dan zijn dit meestal verholen opdrachten met een vraagteken …

VRAGEN STELLEN ALS ESSENTIELE VAARDIGHEID VOOR ALLE LEIDINGGEVENDEN

En toch is de kunst van het vragenstellen één van de belangrijkste vaardigheden van elke leidinggevende. Vragen zetten mensen aan het denken. Zo ontwikkelen zij bewustzijn en nemen zij verantwoordelijkheid. Het resultaat? Medewerkers die bereid en in staat zijn om zichzelf te sturen binnen de afgesproken kaders en doelstellingen.
Maar vragen zijn niet alleen essentieel om processen van zelfsturing te bevorderen, maar evenzeer om echt te weten wat er leeft in uw team. Daarom is het veel effectiever de rollen om te draaien en zelf de vragen te stellen. Uw doel is immers dat de medewerker nadenkt, zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid en deze ook neemt.

RISICO’S VAN ANTWOORDEN VERSUS VOORDELEN VAN VRAGEN

Antwoorden zetten een punt, sluiten processen af, beëindigen acties en zetten de zaak stil. Vragen, daarentegen, richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging. Een antwoord stopt het creatieve denkproces bij de werknemer. Een vraag stimuleert dit proces. Daarom moet u – als coach, leidinggevende of professional -  de kunst van het vragen stellen beheersen. 

VRAGEN STELLEN: UW WERKINSTRUMENT

Deze workshop leert u – middels intensieve oefening - hoe u ‘vragen stellen’ als onontbeerlijk management instrument kunt gebruiken in uw dagelijkse opdracht. Hoe  uw eigen beeldvorming en oplossingsenthousiasme u soms in de weg kan zitten. Welke  soort vragen u in de verschillende fasen van het proces van coachend leidinggeven kunt gebruiken … 
Aan de hand van inzichten gekoppeld aan oefeningen, cases en vele praktijkvoorbeelden, wordt u meester in de kunst van het vragen stellen. Uw trainer-coach, Dirk Boersma, is expert in het vragen stellen.   

Kostprijs

€ 750 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier