De rol van HR in functionerings- & evaluatiegesprekken

De rol van HR in functionerings- & evaluatiegesprekken

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken is stilaan een gegeven binnen de meeste organisaties. Niemand betwijfelt nog het nut van gestructureerde feedback naar werknemers toe. Maar toch is het resultaat van deze gesprekken vaak bedroevend. Niet alleen worden managers niet gecoacht bij de voorbereiding en de uitvoering ervan, maar ook binnen de HR afdeling wordt niet steeds structureel mee gewerkt. Daarom organiseert het IfBD deze unieke workshop, waarbij u als HR manager leert hoe u deze gesprekken inbouwt in de ondernemingscultuur. Zo vermijdt u dat de resultaten – samen met het budget – voor een jaar de kast in verdwijnen zonder dat zij gebruikt worden ter verbetering van de talenten van uw mensen.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Dit programma leert u hoe u:

  • een werkend evaluatiesysteem opzet binnen de organisatie
  • uw managers brieft en overtuigt van het nut ervan
  • een opvolgingsmethodiek uitwerkt, waarbij u de resultaten van de gesprekken kan monitoren
  • een standaard document vorm geeft, werkbaar voor de ganse organisatie
  • feedback integreert in de ondernemingscultuur
  • zin en onzin van quoteringen, salaris koppeling, …
  • na evaluatie gesprekken duiden van de verantwoordelijkheid van de lijnmanagers
  • een lerende organisatiecultuur creëert, gestoeld op positieve feedback
  • talent management integreert binnen uw evaluatie strategie

LEERMETHODIEK

Aan de hand van bruikbare praktijkervaring van onze trainer, leert u een cultuur uit bouwen, waarbij feedback de basis vormt. Hierbinnen vormen functionerings- en evaluatiegesprekken de basis. U leert niet alleen hoe u functionerings- en evaluatie documenten vorm geeft, maar vooral hoe deze te gebruiken.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt:

"Kon het mij niet beter voorstellen, is zeker bruikbaar."
Mieke Ally - Verantwoordelijke Mens & Organisatie - Buurtslagers

"Ik voel de passie en de kennis, heerlijk om naar te luisteren."
Bénédicte Verduyn - HR & Legal - Veranco

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier