Demotie

Demotie

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

LINEAIRE CARRIÈRES ZIJN NIET MEER VAN DEZE TIJD

Carrière maken … dit wil toch elke professional. Maar die carrière ziet er vandaag heel anders uit dan gisteren. Vroeger was het streefdoel één werkgever een hele carrière lang en die carrière ging lineair omhoog. Vandaag veranderen werknemers sneller van baan en van werkgever en worden – vanaf een zeker niveau – rustpauzes in gebouwd. Dat betekent dat carrières hobbelig verlopen. Die verandering in carrièrepaden brengt echter ook een verandering in motivaties met zich mee. Werknemers worden door andere motieven gedreven in hun carrière. Promoties en demoties horen daar bij. Want immers, wie garandeert de werknemer dat die job op dat niveau steeds blijft lonken, laat staan wachten?

DEMOTIE IS EMOTIE: DOORBREKEN VAN TABOES

Demotie, de al dan niet vrijwillige stap naar een lager functieniveau, heeft altijd al bestaan. Alleen zal dit instrument  in de toekomst vaker worden ingezet. En toch is demotie in heel wat organisaties niet bespreekbaar. Er rust een taboe op : demotie wordt gelijkgesteld aan demotivatie, mislukken, het niet aankunnen. De uitdaging is om demotie bespreekbaar te maken zowel voor werkgever als werknemer en het omvormen tot een positief instrument binnen een strategisch HR-beleid. 

INTEGRATIE VAN DEMOTIE IN DE HR STRATEGIE

Organisaties worden vandaag met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Het personeelsbestand moet efficiënter georganiseerd worden. Maar carrières moeten ook duurzamer worden. De juiste man, op de juiste plaats, is vandaag heel belangrijk. Promotie en demotie horen daarbij. Heel wat organisaties worstelen echter met de implementatie van demotie in hun HR-beleid. Bovendien is elk Belgisch bedrijf met meer dan 20 werknemers verplicht om een werkgelegenheidsplan op te stellen én uit te voeren om hun 45-plussers langer in de organisatie aan het werk te houden. Dit kadert in de doelstellingen van de Europese groeistrategie, uitgetekend in Europa 2020. Eén van de voorgestelde maatregelen is om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer (CAO 104). Dit kan oa. leiden tot een demotie.

COMMUNICATIE IN HET DEMOTIEPROCES: NIET STEEDS EENVOUDIG

Als werkgever omgaan met promotie is makkelijk, u geeft de werknemer opslag, opleiding en ontplooiingskansen. Met ontslag omgaan is relatief éénduidig: u respecteert ontslagmodaliteiten en in vele gevallen biedt u de werknemer outplacement aan. Maar wat doet u met een gedemoveerde werknemer? Wat als hij of zij volledig gedemotiveerd geraakt? Wat ervaart de gedemoveerde werknemer precies? Hoe gaat het betrokken team ermee om? Hoe voorkomt u dat er paniek ontstaat op de werkvloer? Hoe communiceert u dat binnen en buiten de organisatie? Kunt u een loonsverlaging of het snoeien in extra-legale voordelen koppelen aan een demotie?

CONCRETE ANTWOORDEN OP CONCRETE VRAGEN

Heel wat vragen, zowel vanuit een werknemers- als een werkgeversperspectief waar de twee begeleiders van deze workshop mee aan de slag gaan. Wat is demotie, waarom zouden bedrijven dit meer moeten toepassen en welke gevolgen heeft het voor je werknemer en voor je organisatie?

Deze workshop geeft naast feiten ook inzichten in hoe je als werkgever “loopbaanverantwoordelijkheid” kan delen met je werknemers, waardoor een demotie een positieve nieuwe start kan worden. Er is tijd en ruimte voor discussie en interactie.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier