Leiding geven aan arbeiders

Leiding geven aan arbeiders

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Als leidinggevende stuurt u een ploeg arbeiders aan. Zonder twijfel bent u technisch onderlegd, beheerst u de processen en werkt u conform procedures en afgesproken systemen. En toch behaalt u met uw team niet steeds de optimale en verwachte output. Uw rol als leidinggevende – vaak gekneld tussen vloer en management – is er echter de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Niet alleen moet u de krijtlijnen van het strategisch beleid vertalen naar uw mensen toe, maar evenzeer uw ploeg gemotiveerd aan de slag houden. En ook hier neemt de druk toe: verdere automatisering, nieuwe processen, verhoogde kwaliteits- en veiligheidsnormen, toenemende werkdruk, nakende reorganisaties met ontslagen, … Kortom, met uw technische bagage alleen redt u niet meer. Vandaag bent u een coach. U informeert en motiveert. U lost conflicten op. U beïnvloedt én overtuigt … Kortom, u geeft op een verantwoorde wijze leiding aan uw arbeiders.

MAAR WAT LEERT U CONCREET?

  • vertalen van de strategie naar de vloer
  • omgaan met verandering of reorganisatie
  • optimaal benutten van de mogelijkheden van uw mensen
  • wie bent u al leidinggevende: sterktes en zwaktes
  • ontmijnen van conflicten, weerstand, kritiek, klachten, …
  • brengen van moeilijke boodschappen
  • basis van evaluatie & functionering
  • feedback geven en krijgen
  • houden van doelgerichte meetings
  • opdrachten aanvaardbaar overbrengen

LEERMETHODIEK

Aan de hand van concrete cases, oefeningen en discussie-momenten (vb. nieuwe veiligheidsprocedures, leiding geven aan oud collega’s, omgaan met reorganisaties, …) leert u hoe u als leidinggevende uw ploeg arbeiders verder blijft motiveren.

Training erkend door FOD Volksgezondheid (Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.

Een eerdere deelnemer evalueerde als volgt:

'Behoud deze opleiding! Ze heeft me veel bijgeleerd! Chapeau!'
Bernard Michiels - Verantwoordelijke Atelier - Van Cronenburg Architectural Hardware

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier