Onzichtbaar Leiderschap

Onzichtbaar Leiderschap

GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

"Als Manager moet u zich vooral richten naar de “output”, het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. Als Manager ziet u er op toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt de betrokkenheid van de Manager echter ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten."

Filip Vandendriessche

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

ONZICHTBAAR LEIDINGGEVEN: WIE STUURT EN WIE GEEFT GAS ...

Als manager bent u het hardst werkende lid van uw team of afdeling. U komt aan met ideeën, lost problemen op en neemt complexe taken over. Goed voor uw team, maar niet altijd goed voor uzelf. Toch kan het veel gemakkelijker. Door uzelf terug te trekken uit de dagelijkse operaties en ‘onzichtbaar’ leiding te geven. Door geen opdrachten, instructies of bevelen te geven. Door vanachter de schermen mensen aan te sturen, vaak zonder dat zij dit in gaten hebben. Het resultaat is dat mensen meer initiatief nemen, zelf problemen oplossen en harder werken. En dit maakt uw opdracht gemakkelijker zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten. 

MANAGER: KEN UW BEPERKINGEN …

De belangrijkste les voor elke leidinggevende is: “Manager, ken uw beperkingen” : iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat de baas zich moet beperken tot het waarom en het wat. Medewerkers gaan zelf over het hoe. Hoewel dit evident lijkt, is dit omzetten naar de praktijk niet zo simpel. Tijdens deze workshop leert u van onze expert-trainer Filip Vandendriessche hoe u zijn - intussen veel geprezen - Output Management Model kunt toepassen. Problemen genereren consensus, maar oplossingen genereren conflict. Daarom zit in dit model een harde grens: de oplossingen zijn van de medewerkers, niet van het management. 

MANAGEMENT IS IMMERS PROBLEMEN VERKOPEN EN OPLOSSINGEN KRIJGEN. 

Als Manager moet u zich vooral richten naar de output, het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. Als manager ziet u toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt de betrokkenheid van de manager echter ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten. De operationele creativiteit blijft het domein van hen die daar in thuis zijn: de medewerkers. De meeste conflicten ontstaan immers als managers het domein van hun medewerkers betreden … 

STUREN EN LOSLATEN … LEIDING GEVEN ZONDER BEVELEN

Maar gemakkelijk is het niet … Want hoe kunt u als manager zowel controleren als vertrouwen.  In deze workshop krijgt u van uw trainer een antwoord op deze schijnbare paradox: hoe én sturen én loslaten? Of hoe leiding geven zonder bevelen…

U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

 • Tot waar mag u als manager gaan? Waar moet u stoppen?
 • Omtrent wat kunt/mag u als manager autoritair zijn zonder kans op conflict of demotivatie?
 • Wat is de optimale balans tussen controle en vertrouwen?

In dit seminar leert u:

 • Hoe blijft u als manager maximaal de creativiteit van uw medewerkers solliciteren en toch in controle?
 • Hoe krijgt u oplossingen van uw medewerkers, die u goed vindt, zonder te manipuleren?
 • Hoe kunt u én delegeren én sturen?
 • Hoe kunt u ‘meten’ zonder cijfers?

METHODIEK

 • We werken afwisselend met theorie en praktische oefeningen.
 • De deelnemers krijgen twee huiswerk opdrachten vooraf toegestuurd.
 • We gaan uit van case materiaal aangebracht door de deelnemers.
 • Tijdens de training krijgen alle deelnemers feedback op hun casuïstiek.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier