Onzichtbaar verhoren: verhoortechnieken voor professionals

Onzichtbaar verhoren: verhoortechnieken voor professionals

GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

"Zou het niet geweldig zijn als u elke leugen direct zou herkennen? Als u zou weten of een sollicitant overdrijft? Of een klant u belazert met een schadeclaim? Of een zakenrelatie liegt over zijn bijdrage aan een project?"

Job Boersma

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

HOE ACHTERHAALT U DE WAARHEID ...

Als professional moet u soms moeilijke gesprekken voeren … Klanten, leveranciers of medewerkers van wie u vermoedt of soms zelfs zeker bent dat zij niet de volledige waarheid spreken. Soms flagrant liegen, soms de waarheid geweld aan doen.   

DOORVRAGEN ZONDER BEDREIGEND OVER TE KOMEN: ONZICHTBAAR VERHOREN

Maar hoe komt u dit te weten? Hoe krijgt u het échte verhaal te horen? Hoe past u professionele verhoortechnieken toe? Hoe gaat u om met emoties tijdens verhoren? Bent u zich bewust van uw eigen communicatie- en gedragspatronen? En wat zijn de effecten van uw eigen gedrag op uw gesprekspartners? Welke doorvraagtechnieken kent u? Hoe verschilt een getuigenverhoor van een verdachtenverhoor? Wat met verbale en non-verbale communicatie? Hoe onderkent u leugens van waarheid? Wat is de waarde van micro-expressies tijdens een verhoor?  Hoe schakelt u uw persoonlijk waarde- en normenbesef uit, ook als u dingen te horen krijgt die u liever niet hoort? Hoe confronteert u uw gesprekspartner met onweerlegbare feiten? Hoe gaat u om met ‘aflieg’-gedrag? Hoe houdt u contact gedurende het verhoor? Hoe gaat u om met emoties van de geïnterviewde?

UNIEKE AANPAK: ZOEK DE MOL … 

De training wordt bijgewoond door een ‘mol’. Concreet wil dit zeggen dat een professionele under cover acteur de ganse dag aanwezig is. Door middel van de aangeleerde verhoortechnieken, is het uw opdracht om als deelnemer te achterhalen wie de ‘mol’ is. Zodra de trainingsacteur ‘herkend’ is, helpt hij/zij - door middel van spiegelen, confronteren en provoceren - de cursisten gedrag te genereren, eigen aan verhoormomenten. Dit gebeurt enerzijds door middel van casuïstiek evenals in losse oefenmomenten.

Uw trainer, Job Boersma is een veelgevraagd internationaal gastspreker, trainer en consultant. Als psycholoog bekwaamde hij zich in emotionele (micro-)expressie en interne bedrijfspolitiek. Hij studeerde onder meer ‘Facial Action Coding System’ of FACS bij Dr. Erica Rosenberg (scientific consultant voor de TV serie ‘Lie To Me’) en ‘Lie Detection’ bij Prof. Paul Ekman. 

VOOR WIE IS DEZE UNIEKE WORKSHOP BEDOELD?

HR functionarissen, zorgverstrekkers, advocaten, verzekeringsinspecteurs, politie diensten, journalisten, ambtenaren, inkopers, rekruteerders, … Kortom, iedereen die in een situatie komt, waarbij de waarheid achterhaald moet worden.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier