14 PDU

Opzetten van een PMO (Project Management Office)

Opzetten van een PMO (Project Management Office)

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Het project management office (PMO) zijn de ogen en oren voor zowel de projectleider, de stuurgroep, de opdrachtgever, het Management Team en de directie. Al deze stakeholders moeten er vanuit kunnen gaan dat ze met de informatie die men van het PMO heeft verkregen de juiste beslissingen kunnen nemen. De opdracht van het PMO is een éénduidige project management strategie te definiëren, de respectievelijke strategische maar ook operationele projecten in goede banen te leiden, alle randvoorwaarden en –middelen te creëren voor een succesvolle project management omgeving, … Kortom, uw PMO is de drijvende én sturende kracht achter uw projecten.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Het PMO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen en onderhouden van projectmanagement in al haar facetten. Deze regelt zaken óver de projecten heen, zowel ten behoeve van de projecten als voor het projectmanagement en het algemeen management. Een PMO houdt zich bezig met het uitdragen, toepassen en beheren van de projectmanagementmethodologie en de afstemming tussen projectmanagementprocessen en relevante bedrijfsprocessen. Met vergelijkingen op basis van best practices en standaardisatie zorgt het PMO voor optimalisering van projectmanagementmethoden en -processen. Ook het beleid ten aanzien van tools en middelen kan binnen het PMO worden bepaald. Tevens draagt het PMO zorg voor alle relevante trainingen en “lessons learned” en levert het een bijdrage aan de ontwikkeling van projectmanagers (auditing en certificering). Het kan gezien worden als het centrum waar men met alle vragen over projectmanagement kan aankloppen. De praktische organisatie hiervan, is echter niet steeds evident. Hoe u dit aanpakt leert u gedurende deze training.

LEERMETHODIEK

Aan de hand van concrete en praktische voorbeelden, leert u hoe u binnen uw eigen organisatie uw PMO opstart en verder uitbouwt.

Eerdere deelnemers evalueerden als volgt:

"Zeer goede praktijkgerichte opleiding."
Patrick Demey - Diensthoofd - ADMB Kinderbijslagfonds

"Goede training, goed toepasbaar. Docent met veel praktijkervaring. Speelt in op voorgelegde situaties."
Erik Vandam - PMO Manager - B-Holding/NMBS

Kostprijs

€ 1.295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier