Het managen van overhead

Het managen van overhead

GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

"Veel ondernemingen (of andersoortige organisaties) beschikken niet over een goed overzicht van overhead en overheadkosten. Tal van ondernemers begrijpen niet wat onder overhead wordt verstaan. Wij brengen in beeld hoe de eigen overhead zich verhoudt tot die van vergelijkbare bedrijven en sectoren."

Mark Huijben

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

EEN LAGE OVERHEAD EN TOCH EEN STRATEGISCHE BEDRIJFSVOERING

Een lage overhead en een goede bedrijfsvoering die bijdraagt aan de organisatiestrategie. Dat kan! Het vereist wel een gedegen inzicht de aard en omvang van de overheadfuncties. En ook in de bijdrage die deze functies leveren en zouden moeten leveren aan de bedrijfsvoering en de ambities van de organisatie. Immers, de basis moet wel op orde zijn, de organisatie moet effectief zijn, efficiënt, datagedreven, … Deze workshop biedt de instrumenten en inzichten om dit te realiseren. Gebaseerd op praktijkervaring in de top van het bedrijfsleven en de overheid en wetenschappelijk onderbouwd.

OVERHEAD BIJ VELE ORGANISATIES: BOULIMIE VERSUS ANOREXIA 

Weinig organisaties hebben weet hoe hoog die overhead nu echt is en hoe deze zich verhoudt tot andere organisaties. En dit leidt tot verkeerde keuzes: organisaties die willens nillens hun overhead uitbreiden terwijl deze nulwaarde creëert of organisaties die drastisch snoeien in die overhead en hiermee hun primaire processen in gevaar brengen. Er is immers een bovengrens waarboven de overhead geen waarde meer toevoegt. Er is echter ook een ondergrens waaronder de organisatie functioneert als een motor zonder olie. Overhead vervult een cruciale functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie. 

OVERHEAD: DAAR IS ER STEEDS TEVEEL VAN 

Maar wat is overhead nu precies? Voor velen is overhead het ‘vet’ van de organisatie: overhead kost alleen maar en creëert geen waarde. Dit in tegenstelling tot het primair proces, de productie. Maar overhead zou juist een bijdrage moeten leveren aan de organisatiedoelen. Dat kan met een strategische bedrijfsvoering, met ambities op alle gebieden die daartoe behoren: finance, hr, facilities, communicatie, legal, secretariaten en het management zelf uiteraard. Dat vereist dat nadrukkelijk wordt gestuurd op de waarde van deze functies. En dat ook inzicht is in de ontwikkeling die daarin nodig is. Ofwel vanuit de ambities van de organisatie zelf. Ofwel vanuit de snel veranderende eisen van de maatschappij.

DE UITDAGING: VERBINDING TUSSEN UW STRATEGIE EN DE BEDRIJFSVOERING, WAARBIJ KOSTEN EN WAARDE VAN OVERHEAD IN BALANS ZIJN 

Bij beslissingen over overhead spelen momenteel helaas irrationele overwegingen de boventoon. Er worden onjuiste argumenten gehanteerd. Deze workshop leert u deze te doorzien. Bovendien leert u de juiste vragen te stellen en op basis van een beproefde methode de overhead van uw organisatie beter te managen. U maakt een ronde langs theorie, praktijk, langs de managementgoeroes en past de methode uiteindelijk zelf toe. Dit resulteert in een betere verbinding tussen de strategie van uw organisatie en uw overhead. En in een betere balans tussen de kosten en waarde van de overhead. 

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier