Het managen van overhead

Het managen van overhead

GRATIS BOEK VOOR ELKE DEELNEMER

"Veel ondernemingen (of andersoortige organisaties) beschikken niet over een goed overzicht van overhead en overheadkosten. Tal van ondernemers begrijpen niet wat onder overhead wordt verstaan. Wij brengen in beeld hoe de eigen overhead zich verhoudt tot die van vergelijkbare bedrijven en sectoren."

Mark Huijben

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier