Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Als leidinggevende houdt u de vinger aan de pols. U werkt samen met uw medewerkers en kent beter dan wie ook hun talenten en tekortkomingen. U bent het beste geplaatst om de functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Hét moment bij uitstek om – met formele en duidelijk omschreven doelstellingen – uw medewerker bij te sturen of net blijvend te motiveren. Maar hoe kunt u uw medewerkers op een respectvolle manier aanspreken op verbeterpunten? Hoe kunt u door deze gesprekken de motivatie van uw medewerkers verhogen? Hoe bouwt u een dergelijk gesprek op de juiste manier op?  Hoe maakt u afspraken met uw medewerker en hoe volgt u deze ook op? 

DOELGERICHT PROGRAMMA

Het vooruitzicht beoordelings- en functioneringsgesprekken te moeten houden, maakt vele leidinggevenden onrustig. Deze gesprekken vinden helaas vaak plaats in een sfeer van verwijten, kritiek en boosheid. Een gebrek aan training, een angst voor het brengen van ‘negatieve’ boodschappen, een onzekerheid naar de reactie van de beoordeelde, … bevorderen de kwaliteit van deze noodzakelijke performance gesprekken geenszins.

Als leidinggevende moet u uw medewerkers op regelmatige tijdstippen beoordelen op basis van hun prestaties, competenties en functioneren binnen de groep. Deze beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn een wezenlijk onderdeel van een goed functionerende organisatie. Het is immers gedurende deze gesprekken dat u de basis legt voor het verder optimaal functioneren van uw dienstverlening.

LEERMETHODIEK

Gedurende deze “hands on” training, krijgt u de kans uw persoonlijke competenties als verantwoordelijk leidinggevende bij te sturen. Op één dag tijd krijgt u niet alleen inzicht in het nut en het waarom van functioneringsgesprekken, maar bovendien krijgt u gedurende de volledige dag de kans om aan de hand van concrete gevallenstudies deze competenties in te oefenen. Op deze manier bent u – na het volgen van deze trainingsessie – in staat uw functionering- en evaluatiegesprekken op een professionele wijze te voeren.

De ganse middag staat in het teken van het concreet inoefenen van functionerings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken. Deze training vraagt dan ook een actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen, herkenbare cases en eigen ervaringen, brengt onze docent u de juiste attitude, skills, kennis en gespreksvaardigheden bij. De continue evaluatie door onze experttrainer garandeert een direct bruikbare training.


Eerdere deelnemers evalueerden als volgt:

"Misschien is het als lesgever leuk nadien eens feedback uit de praktijk van je deelnemers te krijgen, dus hierbij kort even melden dat ik gisteren een functioneringsgesprek had met de persoon waarop mijn rollenspel gebaseerd was. Een persoon waarbij werk aan de winkel is zowel inzake gedrag als resultaten, dus niet eenvoudig. Trouwens, een FG is bij ons een jaarlijks gesprek dus in jouw termen eerder een evaluatiegesprek. Het is vlot verlopen, ook de negatieve (lees constructieve) feedback. Heb vaak de rol omgekeerd (hoe ziet hij de zaak?), geen anderen betrokken, herkenning gevraagd, het doen aanvaarden, engagement tot oplossing etc. Was in elk geval langs mijn kant gedaan met een pak meer zelfvertrouwen, dus m.a.w. de cursus heeft z’n vruchten afgeworpen zou ik zeggen.
HR-verantwoordelijke

Goeie samenwerking tussen trainer en auteur. Dit geeft added value aan de opleiding.
Anja De Doncker - Project Manager - De Persgroep Publishing

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier