Header poster

Grants

EXCELLENT TRAINERS

IFBD brings experts to the table

INPIRE, LEARN, ACT

IFBD inspires you to act

FOCUSED ON IMPACT

IFBD increases your output and that of your team

Grants

Grants

De opleidingen van het IFBD zijn erkend door de Vlaamse Overheid, door de Waalse Overheid en door diverse beroepsfederaties. Hierdoor kunt u tot 50 % financiële steun krijgen voor uw leerproject.  Hieronder vindt u alle subsidiemogelijkheden en erkenningen van het IFBD.

Voor meer informatie over de KMO-portefeuille of andere subsidieregelingen, neemt u contact op met Geert Naessens, Office Manager IFBD (tlf: +32 50 38 30 30 – e-mail: geert@ifbd.be)


Subsidies

Wat?

Alle IFBD-trainingen zijn erkend voor de KMO-portefeuille. Hierdoor kunt u van de Vlaamse Overheid, afhankelijk van of u een kleine of middelgrote onderneming bent, 40%, respectievelijk 30% subsidie krijgen op de inschrijvingsprijs. Ook coaching trajecten, interne opleidingen, maatwerk, e-learning, permanente vorming, … komen in aanmerking voor een subsidie via de KMO-portefeuille. Bij inschrijving op één van onze opleidingen, bezorgen wij u – als KMO – meer info over de precieze modaliteiten en juiste bedragen en helpen we u graag verder met uw aanvraag.

Erkenningsnummer IFBD –  DV.O105657

Wie?

De subsidie is voorzien voor KMO’s en vrije beroepen.  Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werkenden) gelegen in het Vlaams Gewest
 • Een onderneming uit de privé-sector (participatie administratieve overheid < 25%)
 • De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit (zie nacecode-lijst in bijlage onderaan).
 • De onderneming moet voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest
 • De onderneming heeft een aanvaardbare juridische vorm ( VZW’s  en publieke diensten zijn uitgesloten)

Hoe?
Op de officiële website( http://www.kmo-portefeuille.be) vindt u alle informatie.  Maar bij de bevestiging van uw inschrijving, sturen wij u sowieso alle essentiële informatie mee.

Wat?

U kunt opleidingscheques aanvragen voor maximaal € 250 per jaar. Maximum de helft van het cursusbedrag wordt gesubsidieerd, de andere helft betaalt u zelf.  Enkel cursussen in open formule worden gesubsidieerd. Interne trainingen komen niet in aanmerking.

Wie?

Alle werknemers kunnen gebruik maken van de VDAB-opleidingscheques ten persoonlijke titel.  U hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als u een werknemer of interim kracht bent en in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt, én de opleiding op eigen initiatief volgt.

Hoe?

U kan ze online bestellen of telefonisch op 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).  U bestelt uw opleidingscheques best al vóór de opleiding of loopbaanbegeleiding van start gaat. Zo hoeft u het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten.  De opleidingscheques zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheques vermeld. Is de opleiding of loopbaanbegeleiding al van start gegaan? Geen nood. U kan de cheques nog tot 2 maanden na de start ervan bestellen.

Officiële website: www.vdab.be/opleidingscheques

Wat?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een steun voor opleidingen voor.  U kunt hierbij tot 50 % korting krijgen op het totaalbedrag van de training, met een minimum van € 500 per training en een maximum van € 5.000.  U kan tot maximaal drie opleidingen per jaar laten subsidiëren. De steun wordt uitbetaald nadat u de opleiding integraal heeft betaald. U dient tevens een evaluatierapport en de bewijsstukken over te maken (facturen en betalingsbewijzen).

Wie?

Zelfstandigen en KMO’s gevestigd in één van de 19 Brusselse gemeenten kunnen voor het volgen van een opleiding subsidies aanvragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hoe?

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 30 kalenderdagen, te tellen van de startdatum van de opleiding. De aanvraag omvat:

 • het aanvraagformulier;
 • een kopie van de offerte, de factuur of de inschrijving van de opleiding;
 • de lijst van referenties van het IFBD, alsook de folder; een document met de samenvatting van alle steun die de onderneming in de laatste 3 fiscale periodes ontving

Officiële website: http://www.premieskmo.be/-Een-opleiding-volgen-.html

Wat?

De opleidingscheques geven een onderneming de kans om tegen voordelige voorwaarden algemene opleidingen bij een erkende opleidingsverstrekker aan haar werknemers aan te bieden. De cheque heeft een totale waarde van € 30 per stuk en is geldig voor één uur opleiding. De kost voor de werkgever bedraagt echter maar € 15, want de Waalse regering past de andere helft van de opleidingskost bij. Het maximum aantal cheques dat per kalenderjaar toegekend wordt, varieert in functie van de grootte van de onderneming.

Wie?

Om opleidingscheques te verkrijgen, moet de onderneming:

 • uitgebaat worden door een natuurlijk persoon of een handelsvennootschap (met uitzondering van de publiekrechtelijke rechtspersonen en de VZW’s);
 • ten minste één functionele hoofdzetel  in het Franse taalgebied hebben (Waalse Gewest met uitzondering van de Duitstalige Gemeenschap);
 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • een jaarlijks omzetcijfer van niet meer dan € 40 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan € 27 miljoen hebben;
 • onafhankelijk zijn.

Hoe?

De onderneming die opleidingscheques wenst te verkrijgen, moet haar aanvraag indienen bij de FOREM per post, fax of e-mail. Ze moet er alle vereiste gegevens in vermelden, met inbegrip van het opleidingsplan en een attest op erewoord dat zij geen andere subsidies voor dezelfde opleiding ontvangt.

Officiële website: http://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-cheque-formation.html

Wat?

Voor open opleidingen krijgt u als tussenkomst maximum € 120 per lesdag en per deelnemer (met maximum 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding). Voor een halve dag is dit € 60 per deelnemer.
Voor interne opleidingen krijgt u als tussenkomst maximum € 360 per lesdag of € 180 per halve lesdag vanaf 3 deelnemers per bedrijf in dezelfde opleiding.

Bij een interne training heeft Alimento de goedgekeurde offerte nodig om na te gaan of de opleiding in aanmerking komt voor een korting. Ook hier neemt Alimento samen met u het initiatief om het kortingsdossier verder af te wikkelen.

Wie?

Elk bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 en 220 – gevestigd in Vlaanderen, Brussel of Wallonië), kan gebruik maken van de alimento-korting voor opleiding.

Hoe?

U wordt geacht met Alimento contact op te nemen, zodra werknemers van uw bedrijf uit de voedingsindustrie (paritair comité 118 of 220) een erkende opleiding volgen uit het open IFBD-cursusaanbod

Officiële site met meer informatie: klik HIER

Wat?

U kunt via Vormelek een korting krijgen van € 15,5/uur.

Wie?

Deze kortingen gelden voor alle werknemers van bedrijven uit het PC 149.01

Hoe?

U neemt hiertoe rechtstreeks contact op met Vormelek.

Ook bij sector gebonden vormingsfondsen, beroepsfederaties, kennis- en opleidingscentra, … kunt u genieten van opleidingspremies.  U kunt hier checken of u hiertoe in aanmerking komt.

 • Epos, nationaal agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen
 • Logossubsidies voor bedrijven van PC 226, bedienden uit de internationale handel, het vervoer en logistiek (20 euro per opleidingsuur)
 • Liberformopleidingscentrum voor sector van de vrije beroepen
 • Co-valent, vormingsfonds van chemie, kunststoffen en life sciences (werknemers van PC 116 en 207)
 • Constructiv, vakorganisatie voor de bouwsector
 • IGO, Instituut voor GerechtelijkeVvorming
 • Educam, het Kennis- en Opleidingscentrum van de automotive sector en de aanverwante sectoren

Erkenningen

QFor

Het IFBD behaalde in 2019 voor de zevende keer het QFor-attest.

PMI – PDU

Bij alle project management trainingen van het IFBD verdient u PDU’s.  Wij bezorgen u graag een door het IFBD gecertificeerd deeelname attest dat u bij het PMI kunt inleveren.

Donus

U kunt uw Donus ontwikkelingsbonus gebruiken voor alle trainingen van het IFBD.  Vindt u de training niet terug op de site (www.donus.be), neem dan even contact met ons op, dan brengen wij dit graag in orde.

Cedeo-erkend

Na een streng klanttevredenheidsonderzoek zijn we voor ons totaalaanbod van opleidingen erkend door het CEDEO. Deze erkenning waarborgt kwaliteit en continuïteit.

IAB / IEC

IFBD-workshops voor accountants zijn erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB) onder het nummer B0227/2011-06.

BIBF

IFBD-workshops voor accountants zijn erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

IBR

IFBD-workshops voor advocaten-accountants zijn erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

OVB

IFBD-workshops voor advocaten en juristen zijn erkend door de Orde van Vlaamse Balies.

BIV

IFBD-workshops voor vastgoedmakelaars zijn erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

FVB-FFC constructiv: Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Een aantal IFBD-workshops zijn erkend door het FVB-FFC. Zie hiertoe hun website.

FOD Volksgezondheid

Een aantal van onze trainingen zijn erkend door de FOD Volksgezondheid (Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) voor het functiecomplement voor hoofdverpleegkundigen.