Quinn-test

Quinn-test

Benieuwd naar uw talenten als business professional en leidinggevende?

Doe hier – gratis en vrijblijvend – de Quinn test en ontdek welke vaardigheden bij uw leiderschapsstijl passen.

Quinn heeft aan zijn model van de concurrerende waarden acht managementrollen gekoppeld. Iedere manager kan excelleren in één of twee managementrollen die hij van nature beheerst. De effectieve manager is uiteindelijke in staat om alle rollen te vervullen.

Hieronder vindt u 40 vragen die peilen naar specifieke competenties of reacties in professionele relaties of omgevingen. Duid aan hoe comfortabel of succesvol u hierin bent. Klik op uw desbetreffende score (1 tot 9, waarbij 1 zelden is en 9 altijd) naast iedere vraag. Op het einde van de test, drukt u op ‘verstuur’.

U krijgt een beknopte versie te zien, maar in uw mailbox krijgt u niet alleen uw persoonlijk profiel als professional, maar evenzeer die trainingen te zien die uw competenties én talenten verder kunnen ontwikkelen. Bovendien krijgt u ook meer duiding over de Quinn Test.

Check zeker ook uw spam als u de mail niet terugvindt in uw mailbox.


Quinn-test

Ontdek uw persoonlijke profiel als professional en bekijk hoe u uw competenties én talenten verder kunt ontwikkelen.

Begin de test
U toont begrip, betrokkenheid en aandacht bij het samenwerken met uw medewerkers, collega's en management.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U anticipeert planmatig op de in-, door en uitstroom van projecten, opdrachten, ... en vermijdt zo bottlenecks, problemen en crisissen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U blijft voortdurend zoeken naar procesmatige verbeteringen en innovaties.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U houdt uw dienst of afdeling strak georganiseerd en streeft naar goede coördinatie tussen de verschillende schakels.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U stelt de rol en verantwoordelijkheden van de afdeling helder en duidelijk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U stelt tijdens meetings nieuwe en vernieuwende ideeën voor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U slaagt er in hetgevoel van ‘we hebben het onder controle’ te creëren én te houden bij uw team.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U laat uw team de teamdoelstellingen te realiseren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U durft systemen, procedures en systemen in vraag te stellen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U bent bezorgd om het welzijn van uw medewerkers.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U vergelijkt rapporten, analyses, verslagen, notules, … om zo tegenstrijdigheden en inconsequenties op te sporen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U durft de verschillen tussen de diverse teamleden te confronteren en actief te zoeken en te werken naar een oplossing bij eventuele conflicten die hieruit ontstaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U weet succesvol te onderhandelen met interne klanten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U houdt nauwgezet bij wat binnen de afdeling speelt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U verduidelijkt de beoogde prestatie indicatoren van uw dienst, organisatie of afdeling en volgt deze ook op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U garandeert dat het hogere management luistert.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U luistert empathisch naar de privé problemen van collega’s of medewerkers.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U blijft zoeken naar door alle partijen aanvaarde oplossingen bij openlijke discussies of meningsverschillen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U houdt de logistieke afspraken strak in de hand.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U ziet nauwgezet toe op het respecteren van regels en afspraken.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U slaagt erin beslissingen te beïnvloeden die op een management niveau worden genomen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U stuurt uw team resultaatgericht, rekening houdend met de bedrijfsdoelstellingen en de beoogde resultaten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U verduidelijkt op regelmatige tijdstippen de doelstellingen van de afdeling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U werkt uw projecten binnen tijd, scope en budget af
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U durft risico’s te nemen en te experimenteren met nieuwe concepten, systemen en procedures.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U controleert steeds dubbel op fouten en vergissingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U drukt beslissingen door bij uw management
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U behandelt iedere werknemer en collega met respect, begrip en zorg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U faciliteert consensus en éénsgezindheid binnen uw afdeling of team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U verkoopt op een overtuigende wijze uw projecten, ideeën, investeringen, … aan uw management.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U probeert steeds de technische competenties van uw team te optimaliseren en te verbeteren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U formuleert helder en duidelijk de prioriteiten en doelen van de afdeling, unit of organisatie.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U gelooft in een diversiteitsaanpak op de vloer zowel naar cultuur, generaties, gender, …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U stimuleert inspraak bij de besluitvorming in het team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U lost plannings- en uurrooster problemen binnen het team efficiënt op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U ziet duidelijk toe dat uw team het project binnen tijd en budget en scope afhandelt en hangt bij tijd en als nodig aan de alarmbel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U verduidelijkt volcontinu de echte doelstellingen van uw afdeling.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U stimuleert en motiveert de medewerkers van uw afdeling om ook moeilijke doelstellingen te realiseren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U lost problemen op een creatieve maar heldere wijze op.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
U durft tijdens een meeting - in een open gesprek - botsende meningen tegenover elkaar te stellen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zelden
Regelmatig
Altijd
(Sleep de slider naar links of naar rechts)
Vorige vraag
[Veld is niet meer gekoppeld!]