Reinventing HR-data

Reinventing HR-data

  • Leer een datagebaseerd HR-beleid te voeren.
  • Leer kengetallen kiezen en in te zetten als fundament van uw HR-beleid.
  • Leer deze HR-kengetallen beheren, analyseren en rapporteren.