Header poster

Management Academy

Stuur niet langer op winst of omzet maar op cash en marge.

UITMUNTENDE DOCENTEN

IFBD brengt autoriteiten bij u aan tafel

INSPIREREN, LEREN, DOEN

IFBD inspireert tot actie

GERICHT OP IMPACT

IFBD vergroot de output van u & uw team

Financieel management voor financiële professionals

Financieel management voor financiële professionals

Uw management verwacht van u financiële analyses voor al hun cruciale beslissingen: overnames, fusies, financieringen, reorganisaties, investeringen, … Als financieel professional moet u kunnen anticiperen op verliezen of winsten, door messcherpe, onderbouwde én tijdige analyses. U moet risico’s kunnen identificeren en opportuniteiten herkennen. Maar achter cijfers zit immers altijd meer dan u eerst zou denken. Want cijfers zijn vaak ondoorgrondelijk, onvolledig of zelfs gemanipuleerd. Deze workshops maken van u een echte trusted advisor voor uw directie.

Niveau opleiding
Categorieën