VAN PROJECT MEDEWERKER TOT PMO MANAGER

Waar bevindt u zich vandaag als Project Professional en waar wilt u morgen staan …


Van Project Medewerker tot PMO Manager

UW PERSOONLIJK GROEIPAD

Self Assessment Tool: waar bevindt u zich vandaag als Project Professional en waar wilt u morgen staan …

Begin de test
Hoeveel jaar bent u reeds actief binnen een projectrol of -functie?
Vorige vraag
Binnen welke termijn ziet u zichzelf groeien naar een nieuwe functie/rol in Project Management?
Vorige vraag
Wat heeft uw voorkeur?
Vorige vraag
Bent u gelukkig met uw huidige project-rol?
Vorige vraag
Stuurt u vandaag als project manager reeds een team aan?
Vorige vraag
Hoe zelfstandig kunt u werken?
Vorige vraag
Heeft u reeds trainingen gevolgd over deze verantwoordelijkheden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vorige vraag
Heeft u reeds trainingen gevolgd over leiderschap?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vorige vraag
Heeft u reeds trainingen gevolgd over communicatie, invloed en/of impact?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vorige vraag
Heeft u reeds trainingen gevolgd over strategie en planning?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vorige vraag
Naar welke leertrajecten bent u vandaag op zoek?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vorige vraag
Wat is de volgende logische stap in uw carrièrepad?
Vorige vraag
Heeft u ruimte (tijd en budget) om opleidingen te volgen?
Vorige vraag
Heeft u vandaag uw job (inhoud & rol) voldoende onder controle?
Vorige vraag