Inschrijven - IFBD
Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

Effectieve liquiditeitsprognoses met Excel

  • U leert het belang en de noodzaak van effectieve liquiditeitsprognoses.
  • U leert een dynamisch Cash Flow Forecast model vorm te geven in Excel.
  • U maakt een draaiboek en een rekenmodel voor uw eigen liquiditeitsprognose.