Feedback geven & ontvangen

Feedback geven & ontvangen

  • U leert constructieve feedback te vertalen naar constructieve acties
  • U leert hoe u uw medewerkers motiveert, ontwikkelt en bijstuurt.
  • U leert goed gedrag of juiste attitudes vast te houden en te verbeteren gedrag en attitudes te veranderen.