Mini MBA: masterclass in management

Mini MBA: masterclass in management

  • U leert wanneer strategie wel en niet werkt en hoe u strategie vertaalt naar concrete actieplannen.
  • U leert financiële en operationele KPI’s toe te passen in uw job als ambitieus manager.
  • U leert hoe u als verantwoordelijk manager uw medewerkers positief kan beïnvloeden.