Mini MBA: masterclass in management - IFBD
Mini MBA: masterclass in management

Mini MBA: masterclass in management

 • U leert wanneer strategie wel en niet werkt en hoe u strategie vertaalt naar concrete actieplannen.
 • U leert financiële en operationele KPI’s toe te passen in uw job als ambitieus manager.
 • U leert hoe u als verantwoordelijk manager uw medewerkers positief kan beïnvloeden.

VERANDERENDE BUSINESS MODELLEN STELLEN CONTINU NIEUWE EISEN AAN MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN.

Business modellen veranderen, mensen worden reorganisaties en herstructureringen moe, middelen drogen op. De druk die vandaag op uw organisatie en zo op u als sr. manager staat, vereist een economisch denken gekoppeld aan strategische én sociale objectieven.  Zaken doen kost echter ook geld. Hierdoor moet  ook u verantwoording afleggen over de wijze waarop u middelen inzet. Een diepgeworteld economisch en bedrijfskundig inzicht is noodzakelijk om zo de cash van uw organisatie te beheren. Daarom de bouwstenen van deze MBA: strategie – gerealiseerd door en met mensen – gekoppeld aan bedrijfseconomische fundamenten in een veranderende omgeving gericht op output. Deze dynamische MBA reikt u alle instrumenten aan, essentieel in uw verdere persoonlijke groei als sr. manager. Met deze MBA krijgt u inzicht in direct toepasbare managementtechnieken en –methodes, essentieel om uw basiskennis uit te breiden, gefundeerde beslissingen te nemen, mensen aan te sturen, succesvolle strategieën uit te werken en zo persoonlijke én bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

STRATEGIC, OPERATIONAL & LEADERSHIP EXCELLENCE. 

 • Enerzijds leggen onze trainers sterk de nadruk op het ontwikkelen en het beter begrijpen van strategie, leiderschap, communicatie, invloed, macht en persoonlijke efficiëntie. Dit doen we door u tricks en tools aan te reiken die uw persoonlijk functioneren als leider verbeteren en u helpen in het positief beïnvloeden van uw medewerkers.
 • Anderzijds staan wij stil bij het performance luik: hoe wordt uw organisatie en die van anderen gestuurd en op welke manier brengt die geld op? Inzicht in strategie, financieel management, key performance management en operational excellence staat hier centraal.

De wijze waarop we dit doen is identiek aan die van een traditionele MBA: de perfecte mix van theorie en praktijk, gegeven door onze beste docenten die het geheel brengen met diverse case studies, simulaties en interactieve presentaties.

HET FINALE DOEL VAN DEZE MBA.

U krijgt een coherent beeld van uw hele organisatie/ business rekening houdend met de specificiteit van de organisatie.  De leerdoelstellingen zijn:

 • Inzicht krijgen in veranderende business modellen en innoverende groeistrategieën.
 • Een beter inzicht krijgen in alle financiële info die op u afkomt en een directer inzicht krijgen in een al dan niet financieel gezonde of ongezonde situatie.
 • Inzicht krijgen in de economische toestand en begrijpen hoe deze een weerslag heeft op uw business.
 • Een eigen business strategie en competitiviteit leren ontwikkelen.
 • Het beter begrijpen, vertalen en doorgeven van economische informatie.
 • Inzicht krijgen in lean concepten en operational excellence.
 • Met succes leren omgaan en aansturen van verandering.
 • Het optimaal motiveren, enthousiasmeren en aansturen van medewerkers, zowel individueel als in team.
 • Het verhogen van uw persoonlijke impact en output als leider of sr. manager.

Kortom, met alle informatie, tricks en tools die u gedurende deze interactieve MBA aangereikt krijgt, bent u in staat een soliede basis uit te bouwen om uw eigen organisatie en business succesvol vorm te geven.

Tot slot krijgt u gedurende deze dagen tal van elementen aangereikt die onmiddellijk inzetbaar zijn in uw dagelijkse werkomgeving. De MBA is geen vervanging voor de traditionele tweejaarlijkse MBA-cyclus, maar biedt u op een hoogst compacte en herkenbare wijze de mogelijkheid uw persoonlijke competitiviteit als sr. manager drastisch te verhogen.

GEEN CONFECTIE MAAR MAATPAK …

Dit programma is geen samenraapsel van modules die u reeds in onze open programmatie vindt, maar werd speciaal als MBA programma voor u ontwikkeld. Wij selecteerden onze trainers, onze thema’s en onze didactische aanpak in functie van het beoogde resultaat: van u een beter manager te maken.

Frank Manesse - Trainer IFBD
Routine, procedures en zekerheden zijn vervangen door onzekerheid, vernieuwing en wendbaarheid. En hoe ga jij als leider hier mee om?

Frank Manesse - Trainer IFBD

Frank Manesse blikt terug op een internationale ervaring in operaties, general management, advies, human resources maar vooral in leiderschap en organisatieontwikkeling. Zijn carrière begon bij IBM waar hij o.m. als training manager verantwoordelijk was voor nieuwe leertechnologieën. In 2000 startte Frank bij de HR Consulting afdeling van Ernst & Young. Na drie jaar, migreerde Frank van de advieskant naar een operationele HR-job bij VF Corporation, waar hij over een periode van meer dan 10 jaar diverse rollen opnam: als directeur organisatieontwikkeling EMEA voor het opzetten en uitbouwen van het desbetreffende departement; als HR directeur Europa tijdens een versnelde bedrijfsexpansie; als projectleider innovatie-ontwikkeling om het innovatievermogen van de organisatie te bewerkstelligen. Vandaag wordt Frank vooral geconsulteerd door CEO’s en sr. executives bij het uitwerken en uitdraaien van een globale (HR) strategie en bij het verhogen van hun persoonlijk ondernemerschap. Hiernaast is hij ook Career Coach bij de Vlerick Business School.

 

 

Johan Lyssens - Trainer IFBD
Als beslisser moet je denken in cash, nooit in winst.

Johan Lyssens - Trainer IFBD

Johan Lyssens startte zijn carrière bij Bank J. Van Breda & C°. Gedurende meer dan 20 jaar werkte hij intensief samen met ondernemingen, waarvan de laatste 7 jaar als gedelegeerd bestuurder en Lid van het directiecomité verantwoordelijk voor kredietverlening, betalingsverkeer en beleidsinformatie. In 2001 maakte Johan de overstap naar Delta Lloyd Bank waar hij gedurende vijf jaar als lid van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder zijn opdracht verder zette. Daarnaast was Johan 14 jaar lang Professor Financial Management aan de Antwerp Business School (Lessius). Op dit moment is hij ook actief als docent corporate finance aan de EHSAL Management School, PXL Hasselt en de Retail Banking Academy in London waar hij financiële opleidingen verzorgt voor banken in Europa en Afrika. Sinds 2006 is Johan binnen het IFBD als trainer en adviseur betrokken bij diverse financiële trainingstrajecten binnen Europa. De laatste jaren verzorgde hij Financieel Management trainingen voor diverse klanten (UNILIN, Vandemoortele, Johnson Controls-Adient, GEA, ENGIE, DHL, KELVION, ALCOPA, INEOS, PIERRET en vele tientallen andere nationale en internationale organisaties). Johan combineert een unieke bedrijfservaring met een uitgebreide didactische en academische inslag.

 

 

Geert Scheipers - Trainer IFBD
Managers zetten zich zelf te vaak schaakmat. Voer uit wat je op papier zet, maar zet alleen op papier wat je kunt uitvoeren. Dit maakt goede managers beter…

Geert Scheipers - Trainer IFBD

Prof. Geert Scheipers, Vennoot bij Delaware Performance Management, heeft een unieke expertise in de vakgebieden strategie en prestatie management. Hij combineert een soliede academische kennis met de dagdagelijkse praktijk als strategisch consultant. Het is zijn missie om wetenschappelijk onderbouwde theorieën & raamwerken te vertalen naar management concepten die managers én bedrijven helpen om echte waarde te creëren voor hun klanten en zo de groei te stimuleren. Vandaag begeleidt hij executives en management-teams bij deze complexe strategische vraagstukken. De expertise van Geert situeert zich op vlak van strategy execution, enterprise risk management, performance management & Balanced Scorecard, Value-Based Management en Activity-Based Management. Doorheen zijn carrière heeft hij gewerkt voor verschillende Belgische en multi-nationale bedrijven, in privé en publieke omgevingen. Vandaag is Geert o.m. Gastdocent bij de Vlerick Business School, Academisch Directeur van het Organizational Performance Program bij de Antwerp Management School, Sr. Faculty Member Strategy bij het IFBD en auteur van vele papers, boeken en artikelen in het kennisveld van Strategie, Management Control en de Balanced Scorecard.

 

 

Dirk van Goubergen - Trainer IFBD
Een succesvolle implementatie van Lean vereist een goede balans tussen een top-down benadering enerzijds, en anderzijds een bottom-up betrokkenheid van uw medewerkers in het organiseren en verbeteren van uw processen.

Dirk van Goubergen - Trainer IFBD

Prof. dr. ir. Dirk van Goubergen was voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Gent, Departement Industrieel Management aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Zijn expertise ligt op het gebied van Industrial Engineering, omsteltijdreductie en SMED, productiviteitsverbetering, tijd- en methodestudie, Lean Management in productie en administratieve/dienstverlenende omgevingen, TPM en het ontwerp en implementatie van effectieve Performance Measurement systemen. Momenteel echter, is hij directeur van Van Goubergen P&M, een internationaal training en consulting bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in opleiding en coaching op het gebied van de implementatie van productiviteits-verbetering. Zijn bedrijf adviseert en verzorgt opleidingen voor een ruim aantal nationale en internationale bedrijven, zoals Philips Electronics, Coca Cola, Mars/Masterfoods, Danone, Parker Hannifin, Volvo, Daikin en Palm Breweries.

 

 

"Goesting" in strategie! Een hele mooie en volledige module vol concrete voorbeelden!

Marijke, COO

Geweldig! 1000 voorbeelden, heerlijke beeldspraak! Geweldige humor en energie, bedankt!

Simon, CEO

Ik vond de praktische oefeningen super! Goede manier om de theorie te vatten.

Rachida, Teamleider

De oefeningen, denkmomenten en het uitwisselen van ervaring is een meerwaarde!

Bob, Business Analist

Heel praktijkgericht, zinvol, verrijkend!

Sylvie, Business Manager
Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Managen met tegenwind

Leren in deze complexe en onzekere tijden is een must. Daarom maakte het IFBD een unieke selectie uit haar totaalaanbod en bundelde deze in de brochure ‘Managen met Tegenwind’. Klik op de titel en download de brochure.

Binnen de acht fundamentele bouwstenen van een future proof manager en organisatie, selecteerden wij telkens vier essentiële én robuuste programma’s. Van strategie en leiderschap, over communicatie en finance, naar project management en HR tot sales en output …

Deze programma’s bezorgen u het noodzakelijke kompas en helpen u uw zeilen én die van uw team terug aan de wind te zetten.

 

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Strategie & innovatie Het managen van overhead Het managen van overhead Lees meer lees meer Strategie & innovatie De Operations Manager als world class business partner De Operations Manager als world class business partner Lees meer lees meer Strategie & innovatie Strategie = Executie Strategie = Executie Lees meer lees meer Strategie & innovatie Managen met tegenwind – najaar 2020 Managen met tegenwind – najaar 2020 Lees meer lees meer