Mini MBA: masterclass in management

Mini MBA: masterclass in management

 • U leert wanneer strategie wel en niet werkt en hoe u strategie vertaalt naar concrete actieplannen.
 • U leert financiële en operationele KPI’s toe te passen in uw job als ambitieus manager.
 • U leert hoe u als verantwoordelijk manager uw medewerkers positief kan beïnvloeden.

VERANDERENDE BUSINESS MODELLEN STELLEN CONTINU NIEUWE EISEN AAN MANAGERS EN LEIDINGGEVENDEN.

Business modellen veranderen, mensen worden reorganisaties en herstructureringen moe, middelen drogen op. De pandemie heeft elke organisatie onder druk gezet en verplicht rollen te herzien, processen te hertekenen en strategieën aan te passen.  De druk die vandaag op uw organisatie en zo op u als sr. manager staat, vereist vandaag meer dan ooit een economisch denken gekoppeld aan strategische én sociale objectieven.  Maar … zaken doen kost geld. Hierdoor moet  ook u verantwoording afleggen over de wijze waarop u middelen inzet. Een diepgeworteld economisch en bedrijfskundig inzicht blijft noodzakelijk om zo de cash van uw organisatie te beheren.

Daarom de bouwstenen van deze mini-MBA: strategie – gerealiseerd door en met mensen – gekoppeld aan bedrijfseconomische fundamenten in een veranderende omgeving gericht op resultaat. Deze dynamische MBA reikt u alle instrumenten aan, essentieel in uw verdere persoonlijke groei als sr. manager. Met deze MBA krijgt u inzicht in direct toepasbare managementtechnieken en –methodes, essentieel om uw basiskennis uit te breiden, gefundeerde beslissingen te nemen, mensen aan te sturen, succesvolle strategieën uit te werken en zo persoonlijke én bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

STRATEGIC, OPERATIONAL & LEADERSHIP EXCELLENCE

 • Enerzijds leggen onze trainers sterk de nadruk op het ontwikkelen en het beter begrijpen van strategie, leiderschap, communicatie, invloed, macht en persoonlijke efficiëntie. Dit doen we door u direct bruikbare tips, tricks en tools aan te reiken die uw persoonlijk functioneren als leider verbeteren en u helpen in het positief beïnvloeden van uw medewerkers.
 • Anderzijds staan wij stil bij het performance luik: hoe wordt uw organisatie en die van anderen gestuurd en op welke manier brengt die geld op? Inzicht in strategie, financieel management, key performance management en operational excellence staat hier centraal.

De wijze waarop we dit doen is identiek aan die van een traditionele MBA: de perfecte mix van theorie en praktijk, gegeven door onze beste docenten die het geheel brengen met diverse case studies, simulaties en interactieve presentaties.  Alleen staat bij ons de échte praktijk centraal.  U leert van échte bedrijven, échte managers en échte beslissers.

HET FINALE DOEL VAN DEZE mini-MBA

U krijgt een coherent beeld van uw hele organisatie/ business rekening houdend met de specificiteit van de organisatie.  De leerdoelstellingen zijn:

 • Inzicht krijgen in veranderende business modellen en innoverende groeistrategieën.
 • Een beter inzicht krijgen in alle financiële info die op u afkomt en een directer inzicht krijgen in een al dan niet financieel gezonde of ongezonde situatie.
 • Inzicht krijgen in de economische toestand en begrijpen hoe deze een weerslag heeft op uw business.
 • Een eigen business strategie en competitiviteit leren ontwikkelen.
 • Het beter begrijpen, vertalen en doorgeven van economische informatie.
 • Inzicht krijgen in lean concepten en operational excellence.
 • Met succes leren omgaan en aansturen van verandering.
 • Het optimaal motiveren, enthousiasmeren en aansturen van medewerkers, zowel individueel als in team.
 • Het verhogen van uw persoonlijke impact en output als leider of sr. manager.

Kortom, met alle informatie, tricks en tools die u gedurende deze interactieve mini-MBA aangereikt krijgt, bent u in staat een soliede basis uit te bouwen om uw eigen organisatie en business succesvol vorm te geven.

Tot slot krijgt u gedurende deze dagen tal van elementen aangereikt die onmiddellijk inzetbaar zijn in uw dagelijkse werkomgeving. De mini-MBA is geen vervanging voor de traditionele tweejaarlijkse MBA-cyclus, maar biedt u op een hoogst compacte en herkenbare wijze de mogelijkheid uw persoonlijke competitiviteit als sr. manager drastisch te verhogen.

GEEN CONFECTIE MAAR MAATPAK …

Dit programma is geen samenraapsel van modules die u reeds in onze open programmatie vindt, maar werd speciaal als MBA programma voor u ontwikkeld. Wij selecteerden onze trainers, onze thema’s en onze didactische aanpak in functie van het beoogde resultaat: van u een beter manager te maken.  Bovendien krijgt u bij aanvang van de training een iPad met daarop alle teksten van alle sessies, waardevolle artikelen, readers en extra input over uw toekomstige rol als beslisser.  Deze iPad kunt u ook na de training blijven gebruiken om met deelnemers en trainers verder contact te houden.

Frank Manesse - Trainer IFBD
Routine, procedures en zekerheden zijn vervangen door onzekerheid, vernieuwing en wendbaarheid. En hoe ga jij als leider hier mee om?

Frank Manesse - Trainer IFBD

Frank Manesse blikt terug op een internationale ervaring in operaties, general management, advies, human resources maar vooral in leiderschap en organisatieontwikkeling. Zijn carrière begon bij IBM waar hij o.m. als training manager verantwoordelijk was voor nieuwe leertechnologieën. In 2000 startte Frank bij de HR Consulting afdeling van Ernst & Young. Na drie jaar, migreerde Frank van de advieskant naar een operationele HR-job bij VF Corporation, waar hij over een periode van meer dan 10 jaar diverse rollen opnam: als directeur organisatieontwikkeling EMEA voor het opzetten en uitbouwen van het desbetreffende departement; als HR directeur Europa tijdens een versnelde bedrijfsexpansie; als projectleider innovatie-ontwikkeling om het innovatievermogen van de organisatie te bewerkstelligen. Vandaag wordt Frank vooral geconsulteerd door CEO’s en sr. executives bij het uitwerken en uitdraaien van een globale (HR) strategie en bij het verhogen van hun persoonlijk ondernemerschap. Hiernaast is hij ook Career Coach bij de Vlerick Business School.

Johan Lyssens - Trainer IFBD
Als beslisser moet je denken in cash, nooit in winst.

Johan Lyssens - Trainer IFBD

Johan Lyssens startte zijn carrière bij Bank J. Van Breda & C°. Gedurende meer dan 20 jaar werkte hij intensief samen met ondernemingen, waarvan de laatste 7 jaar als gedelegeerd bestuurder en Lid van het directiecomité verantwoordelijk voor kredietverlening, betalingsverkeer en beleidsinformatie. In 2001 maakte Johan de overstap naar Delta Lloyd Bank waar hij gedurende vijf jaar als lid van het directiecomité en gedelegeerd bestuurder zijn opdracht verder zette. Daarnaast was Johan 14 jaar lang Professor Financial Management aan de Antwerp Business School (Lessius). Op dit moment is hij ook actief als docent corporate finance aan de EHSAL Management School, PXL Hasselt en de Retail Banking Academy in London waar hij financiële opleidingen verzorgt voor banken in Europa en Afrika. Sinds 2006 is Johan binnen het IFBD als trainer en adviseur betrokken bij diverse financiële trainingstrajecten binnen Europa. De laatste jaren verzorgde hij Financieel Management trainingen voor diverse klanten (UNILIN, Vandemoortele, Johnson Controls-Adient, GEA, ENGIE, DHL, KELVION, ALCOPA, INEOS, PIERRET en vele tientallen andere nationale en internationale organisaties). Johan combineert een unieke bedrijfservaring met een uitgebreide didactische en academische inslag.

Werner Bruggeman - Trainer IFBD
Krijg inzicht in de (financiële) impact van uw beslissingen!

Werner Bruggeman - Trainer IFBD

Professor Dr. Werner Bruggeman is hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en aan de Faculteit van de Economische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij is tevens Thought-Leader en bestuurder binnen Delaware Consulting, geaffilieerd met de Palladium Group – Balanced Scorecard Collaboratives, een internationaal gerenommeerde consulting groep op het vlak van Strategy Execution, opgericht door Kaplan & Norton. Als consultant is hij gespecialiseerd in de uitbouw en implementatie van management accounting & control systemen. Hij beschikt over een ruime projectervaring in industriële- en diensten sectoren inzake het ontwerpen, selecteren en implementeren van strategische beheerscontrole en management accounting systemen. Hij is de auteur van diverse artikels en boeken rond Management Accounting en Beheers Controle en Balanced Scorecard. Hij is een veelgevraagd gastspreker in het domein van beheerscontrole en management accounting en wordt internationaal gezien als één van de weinige echte strategie consultants.

Dirk van Goubergen - Trainer IFBD
Een succesvolle implementatie van Lean vereist een goede balans tussen een top-down benadering enerzijds, en anderzijds een bottom-up betrokkenheid van uw medewerkers in het organiseren en verbeteren van uw processen.

Dirk van Goubergen - Trainer IFBD

Prof. dr. ir. Dirk van Goubergen was voormalig hoogleraar aan de Universiteit van Gent, Departement Industrieel Management aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Zijn expertise ligt op het gebied van Industrial Engineering, omsteltijdreductie en SMED, productiviteitsverbetering, tijd- en methodestudie, Lean Management in productie en administratieve/dienstverlenende omgevingen, TPM en het ontwerp en implementatie van effectieve Performance Measurement systemen. Momenteel echter, is hij directeur van Van Goubergen P&M, een internationaal training en consulting bedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in opleiding en coaching op het gebied van de implementatie van productiviteits-verbetering. Zijn bedrijf adviseert en verzorgt opleidingen voor een ruim aantal nationale en internationale bedrijven, zoals Philips Electronics, Coca Cola, Mars/Masterfoods, Danone, Parker Hannifin, Volvo, Daikin en Palm Breweries.

Bart Bols - Trainer IFBD
Voer uit wat je op papier zet, maar zet alleen op papier wat je kunt uitvoeren ...

Bart Bols - Trainer IFBD

Bart Bols, Managing Partner bij Business Markers, heeft meer dan 25 jaar ervaring in een wereld van techniek, commercieel management, business development en strategie. Als ingenieur startte Bart zijn carrière als Plant Manager, verantwoordelijk voor projectmanagement en productieprocessen. Het was hem echter al snel duidelijk dat zijn toekomst lag in sales, business development en strategie. 17 jaar lang werkte hij in diverse B2B organisaties als sales engineer, sales & marketing manager, commercial director en Strategic Sales & Business Development Director.

Vandaag begeleidt hij organisaties en professionals producten of diensten sneller, efficiënter en rendabeler in de markt te zetten dan hun concurrenten, met als gevolg duurzame groei en vergroting van hun marktaandeel. Want alles begint met de vertaling van het idee in een strategisch actie- en salesplan en eindigt met de perfecte executie op het “point-of-sale”.

Bart gelooft in co-creatie en hands-on samenwerken om bottom-up met uw team te werken aan een doordachte strategie en een kostenbesparend verkoopconcept. Dit met als doel een gezond en efficiënt team met duurzame resultaten.

Super interessante onderwerpen, zeer begeesterd gebracht. Goesting om hiermee aan de slag te gaan.

Jens, Business controller

Heel interessant! En heel positief dat we persoonlijk kunnen interageren.

Kristof, Business development manager

"Goesting" in strategie! Een hele mooie en volledige module vol concrete voorbeelden!

Marijke, COO

Geweldig! 1000 voorbeelden, heerlijke beeldspraak! Geweldige humor en energie, bedankt!

Simon, CEO

Ik vond de praktische oefeningen super! Goede manier om de theorie te vatten.

Rachida, Teamleider

De oefeningen, denkmomenten en het uitwisselen van ervaring is een meerwaarde!

Bob, Business Analist

Heel praktijkgericht, zinvol, verrijkend!

Sylvie, Business Manager

Boeiend, inspirerend en toepasbaar

Serge, CFO

Inspirerende, motiverende opleiding. Zeer praktijkgericht!

Philippe, Centrummanager S&R

Prof. Werner Bruggeman is een geweldige meerwaarde voor IFBD. Geweldig genoten van zijn inzichten en manier van overbrengen.

Kaj, Sales manager

Zéér interessante inhoud en op een duidelijke wijze gebracht,

Christophe, Security Solutions Architect

Geweldige, leuke, interessante leerkracht!

Kaj, Sales manager

Heel interactief.

Tim, Operations Manager

Heel goede presentatie.

Pieter, Project Manager

Zeer enthousiaste, duidelijke docent, in een niet evidente materie.

Stephanie, Coordinator

Een heel bruikbare training!

Marijke, COO

Heel interessante opleiding door een bijzonder inspirerende man die de materie erg beheerst.

Simon, CEO

De simulatie oefening was verrassend maar ideaal om in het 'leer' denken in te leven.

Bob, Business analist

Heel praktisch toepasbaar, fijne afwisseling, goede inzichten gekregen

Jan, Financieel coördinator

TOP!

Liesbeth, External Manufacturing

Opleiding was zeer goed!

Christophe, Security Solutions Architect

Inspirerende training, proficiat! Enthousiaste lesgever!

Heidi, Marketing services & project manager

Eén van de boeiendste cursussen die ik tot op heden het gevolgd. Sterk!

Florian, Operations engineer

Beste training van het programma: dynamiek tijdens training was positief.

Sebastiaan, Project engineer

Interactief en leerzaam!

Tim, Operations Manager

Frank maakte een bekwame en professionele indruk.

Wouter, Teamleader

Er was een goeie verdeling tussen theorie en praktische oefeningen.

Geert, Development Manager

Een unieke ervaring, op alle vlak!

Annick, Division Manager

Top sessie! Totale andere blik en inzicht gekregen over o.a. lean.

Bjorn, Senior Project Manager
Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
TOP 10 IFBD-trainingen

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Managen met tegenwind

Positief en veerkrachtig leiderschap is – zeker nu alles wat moeilijker gaat – uw enige manier om te slagen. Het IFBD helpt u graag bij het uitstippelen van uw (nieuwe) weg. In deze brochure “Managen met tegenwind” vindt u +/- 40 gedegen programma’s die u, uw team en uw organisatie future proof maken. Vandaag worden andere dingen van u verwacht en ook u verwacht vandaag andere dingen.

 

Anderen bekeken ook
Financieel management voor financiële professionals Het managen van overhead Het managen van overhead Lees meer lees meer Strategie & innovatie Opex & Lean – masterclass operational excellence & lean Opex & Lean – masterclass operational excellence & lean Lees meer lees meer General management Women in business Women in business Lees meer lees meer General management Effectief deelnemen aan top management teams Effectief deelnemen aan top management teams Lees meer lees meer
[Veld is niet meer gekoppeld!]