Inschrijven - IFBD
Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

  • U leert nut, doel en timing van de essentiële performantie-evaluatie gesprekken.
  • U leer de noodzakelijke randvoorwaarden van resultaatgericht functionerings- en beoordelingsgesprek.
  • U leert een concrete aanpak van uw gesprek en oefent dit in met onze professionele acteur.