Het managen van overhead - IFBD
Het managen van overhead

Het managen van overhead

  • U leert uw overhead kost in kaart te brengen om zo te snoeien in overbodige kosten.
  • U maakt de grote, blinde en dure vlek die overhead vaak is, zichtbaar en beheersbaar.
  • U vindt een optimale balans tussen kosten én waarde van uw overhead en haar functies.

EEN LAGE OVERHEAD EN TOCH EEN STRATEGISCHE BEDRIJFSVOERING

Een lage overhead en een goede bedrijfsvoering die bijdraagt aan de organisatiestrategie. Dat kan! Het vereist wel een gedegen inzicht in de aard en omvang van de overheadfuncties. En ook in de bijdrage die deze functies leveren en zouden moeten leveren aan de bedrijfsvoering en de ambities van de organisatie. Immers, de basis moet wel op orde zijn, de organisatie moet effectief zijn, efficiënt, datagedreven, … Deze workshop biedt de instrumenten en inzichten om dit te realiseren. Gebaseerd op praktijkervaring in de top van het bedrijfsleven en de overheid en tevens wetenschappelijk onderbouwd.

OVERHEAD BIJ VELE ORGANISATIES: BOULIMIE VERSUS ANOREXIA

Weinig organisaties hebben weet hoe hoog die overhead nu echt is en hoe deze zich verhoudt tot andere organisaties. En dit leidt tot verkeerde keuzes: organisaties die willens nillens hun overhead uitbreiden terwijl deze nulwaarde creëert of organisaties die drastisch snoeien in die overhead en hiermee hun primaire processen in gevaar brengen. Er is immers een bovengrens waarboven de overhead geen waarde meer toevoegt. Er is echter ook een ondergrens waaronder de organisatie functioneert als een motor zonder olie. Overhead vervult een cruciale functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie.

OVERHEAD: DAAR IS ER STEEDS TEVEEL VAN

Maar wat is overhead nu precies? Voor velen is overhead het ‘vet’ van de organisatie: overhead kost alleen maar geld/tijd en creëert geen waarde. Dit in tegenstelling tot het primair proces, de productie. Maar overhead zou juist een bijdrage moeten leveren aan de organisatiedoelen. Dat kan met een strategische bedrijfsvoering, met ambities op alle gebieden die daartoe behoren: finance, hr, facilities, communicatie, legal, secretariaten en het management zelf uiteraard. Dat vereist dat nadrukkelijk wordt gestuurd op de waarde van deze functies. En vraagt ook inzicht in de ontwikkeling die hiertoe nodig is. Ofwel vanuit de ambities van de organisatie zelf. Ofwel vanuit de snel veranderende eisen van de maatschappij.

DE UITDAGING: VERBINDING TUSSEN UW STRATEGIE EN DE BEDRIJFSVOERING WAARBIJ KOSTEN EN WAARDE VAN OVERHEAD IN BALANS ZIJN

Bij beslissingen over overhead spelen momenteel helaas irrationele overwegingen de boventoon. Er worden onjuiste argumenten gehanteerd. Deze workshop leert u deze te doorzien. Bovendien leert u de juiste vragen te stellen en op basis van een beproefde methode de overhead van uw organisatie beter te managen. U maakt een ronde langs theorie, praktijk, langs de managementgoeroes en past de methode uiteindelijk zelf toe. Dit resulteert in een betere verbinding tussen de strategie van uw organisatie en uw overhead. En in een betere balans tussen de kosten en waarde van de overhead.

Mark Huijben – Trainer IFBD
Overhead heeft als doel de primaire processen te sturen en te ondersteunen en vervult zo een cruciale functie binnen elke organisatie. Alleen staat die overheadfunctie niet altijd ten dienste van de échte klant, maar wel ten dienste van de eigen organisatie. En net hierdoor worden verkeerde beslissingen genomen.

Mark Huijben – Trainer IFBD

Dr. Mark Huijben (1970) adviseert al 20 jaar de top van overheden en bedrijven op het terrein van strategische bedrijfsvoering en overhead. Hij werkte tussen 1998 en 2014 bij adviesbureau Berenschot als senior managing consultant en director van het Kenniscentrum Bedrijfsvoering. Momenteel maakt hij deel uit van de commissie voorselectie van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie. Daarnaast is hij als managementadviseur verbonden aan het grootschalige benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering, recent genomineerd voor de EPSA-award voor één van de vier meest innovatie projecten in de Europese publieke sector. Hij werkt samen met Vlaamse wetenschappers van de Universiteit van Gent. Inmiddels past ook de Universiteit van Antwerpen zijn overheadmethode toe bij een onderzoeksprogramma van Vlaamse organisaties. Mark studeerde Econometrie en Bedrijfseconomie en promoveerde in 2011 in de Economie.

Het boek ‘Heeft iemand de overhead gezien?’ stond ruim 800 dagen in de Top-100 van managementboek.nl, werd genomineerd voor managementboek van het jaar en voor de Vakprijs voor Organisatieadviseurs.

Inclusief voor elke deelnemer!

In het vorige boek “Heeft iemand de overhead gezien?” stond de vraag “wat een goede omvang van de overhead is” centraal. Benchmarking, opzij kijken naar andere organisaties, is daarin belangrijk.

Dit tweede boek gaat in op de noodzaak om vooruit te kijken naar toekomstige ontwikkelingen en eigen ambities. En deze te vertalen naar een strategische bedrijfsvoering, met bijpassende overhead.

www.managementboek.nl over hun vorige boek: “Als een echte liefhebber en voorstander van overhead, is ‘Heeft iemand de overhead gezien?’ een boek naar mijn hart. De proloog is een toekomstflits waarbij Mark Huijben en Arno Geurtsen in verhaalvorm schetsen hoe de toekomst eruit ziet zonder overhead … Juist de enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden maakt dit boek interessant voor eenieder die de ‘overhead-aap’ op zijn of haar schouder voelt zitten. De aanpak om overhead te meten is interessant, bovendien wordt ook de hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is zichtbaar.”

Naast de waardevolle documentatiebundel, krijgt u bij deelname aan deze training het boek ‘Heeft iemand de overhead nog nodig?’ van uw trainer Mark Huijben mee naar huis. 

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
TOP 10 trainingen anno 2022

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Managen met tegenwind

Positief en veerkrachtig leiderschap is – zeker nu alles wat moeilijker gaat – uw enige manier om te slagen. Het IFBD helpt u graag bij het uitstippelen van uw (nieuwe) weg. In deze brochure “Managen met tegenwind” vindt u +/- 40 gedegen programma’s die u, uw team en uw organisatie future proof maken. Vandaag worden andere dingen van u verwacht en ook u verwacht vandaag andere dingen.

Anderen bekeken ook
Persoonlijke efficiëntie Zo word je een productiviteitsNINJA Zo word je een productiviteitsNINJA Lees meer lees meer Writers academy Framing Framing Lees meer lees meer Writers academy Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Van gelijk hebben naar gelijk krijgen Lees meer lees meer Financieel Management voor niet-financiële professionals THEMABROCHURE financieel management THEMABROCHURE financieel management Lees meer lees meer