Masterclass in supply chain management

Masterclass in supply chain management

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

KETEN VERSUS KETEN

Vandaag concurreren ketens met elkaar, niet langer bedrijven. Als logistiek professional speelt u hierbij een cruciale rol. Niet alleen draagt u rechtstreeks bij tot het resultaat van uw organisatie, maar bovendien beheert u steeds grotere budgetten die steeds kritischer bekeken worden.  

DE BOUWSTENEN VAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Om u te helpen terug de bomen in het bos te zien, heeft het IFBD deze unieke masterclass op uw maat ontwikkeld. U krijgt niet alleen een opfrissing van de bouwstenen van integrale logistiek, maar bovendien worden de nieuwe werkinstrumenten en –terreinen van de logistiek manager uitvoerig behandeld.  Van KPI tot leiderschap, van SLA tot TCO, van Lean tot lage voorraden, van Six Sigma tot gemotiveerde medewerkers, van veiligheid tot productiviteit … Kortom, een productieve, kost-efficiënte en klantgerichte logistieke keten is niet langer een utopie … 

WAT WILLEN UW KLANTEN?

Centraal in deze masterclass staat het spanningsveld tussen uw organisatie en uw klant. Klantgerichtheid is niet langer alleen voor uw customer service afdeling, maar een wezenlijk onderdeel van uw opdracht als logistiek professional. KPI’s & SLA’s zijn dan een absolute must binnen iedere logistieke organisatie.

MAAR WAT WIL UW MANAGEMENT?

Maar ook uw management stelt haar eisen. De kost van uw operaties wordt immers steeds vaker in vraag gesteld. Het verlagen van voorraad en operationele kosten enerzijds en het verhogen van uw productiviteit anderzijds is dan ook uw prioriteit. Hiertoe moet u de Total Cost of Ownership kennen, maar evenzeer inzicht in processen, systemen en methodes hebben om deze TCO beheersbaar te maken. Ook het motiveren van uw troepen is evenzeer uw bekommernis evenals het garanderen van een veilige werkomgeving.  

AAN HET EINDE VAN DEZE MASTERCLASS ...

 • heeft u een integraal inzicht in de voor u relevante logistieke processen;
 • bent u in staat om dit te projecteren op uw eigen logistieke keten ;
 • kunt u de risico’s identificeren en de veiligheid garanderen binnen uw keten;
 • weet u welke afdelingen direct en indirect hun bijdrage leveren in de optimalisering van efficiëntie, kwaliteit en continue verbetering van uw keten;
 • kunt u voorstellen ter verbetering formuleren gebaseerd op concreet cijfermateriaal;
 • kunt u uw management ondersteunen én adviseren bij het optimaliseren van logistieke processen;
 • weet u hoe u een Service Level Agreement opstelt en bijhoudt;
 • kent u de échte kost van logistieke operaties;
 • weet u uw keten aan te sturen op basis van de Key Performance Indicatoren;
 • kunt u planningsmethoden en -technieken toepassen;
 • kunt u procesanalyses maken en rapporteren over prestaties van processen;
 • kunt u een competentiematrix van uw medewerkers opstellen én gebruiken;
 • weet u hoe u six sigma en lean toepast binnen uw keten.

Kostprijs

€ 1.795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier