NIEUW

Emotioneel intelligent communiceren

Emotioneel intelligent communiceren

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

EMOTIONEEL INTELLIGENT COMMUNICEREN

Je team bestaat ongetwijfeld uit competente, talentvolle en hooggekwalificeerde mensen. Allen hebben ze het IQ om de job gedaan te krijgen. Je verwacht dan ook ‘vuurwerk’ op de werkvloer als al die competenties en talenten samen met jou aan de slag gaan. Maar vaak blijkt dit vuurwerk minder constructief dan verwacht. Medewerkers presteren onder hun potentieel, teams zijn minder effectief dan gehoopt, interne conflicten vertragen bedrijfsprocessen, de communicatie en de samenwerking lopen stroef … Stuk voor stuk herkenbare fenomenen die de uiteindelijke effectiviteit van individuen en teams ondergraven. En die zijn vaak te herleiden naar een gebrek aan emotioneel intelligente communicatie.  

EEN NIEUWE SET REGELS

Want de regels op het werk veranderen … Je wordt vandaag op een andere manier beoordeeld: het gaat er vandaag niet alleen meer om of je slim of competent genoeg bent, maar vooral om hoe goed je kan communiceren en mensen in beweging kunt brengen. Want hoewel mensen meestal gerekruteerd worden op basis van IQ en ervaring, bepaalt het EQ of diezelfde mensen daadwerkelijk succesvol zullen zijn.  

IQ VERSUS EQ

Emotionele intelligentie (EQ) is het vermogen jouw emoties zo in te zetten dat je bereikt wat je wilt. En in tegenstelling tot ons IQ, onze verstandelijke intelligentie, kan je je EQ ontwikkelen en verbeteren. Bovendien is, volgens onderzoek van Harvard Professo Daniel Coleman, je emotionele intelligentie de beste voorspeller van je prestaties en je persoonlijke succes op de werkvloer. Want zelfbeheersing, zelfkennis, enthousiasme en het vermogen emoties te herkennen om zo jezelf én anderen te motiveren, zijn onontbeerlijk in je dagelijkse communicatie als professional of leidinggevende.  

MAAR WAAROM LUKT DIT NIET ALTIJD?

Behalve ervaring en kennis draagt iedereen een bepaalde ingesteldheid of vooroordeel met zich mee:  “Ik ben nu eenmaal zo …” of  “Met hem kan je niet samenwerken, da’s zijn karakter” of “Zij is nu eenmaal niet te motiveren …” Dit hoor je te vaak op de werkvloer. Alsof dit statische gegevens zijn. Maar inzicht maakt karakter dynamisch. Inzicht in hoe je zelf in elkaar zit, hoe de ander functioneert en hoe de samenwerking hierdoor al dan niet gehypothekeerd wordt. Door emotioneel intelligent te communiceren, krijgen individuen binnen organisaties greep op de effectiviteit van hun communicatie en bijgevolg ook op het succes van de samenwerking.

DOEL EN VOORAL RESULTAAT VAN DIT PROGRAMMA

Het doel van de workshop is het faciliteren van inzicht in zichzelf en de andere om zo de interactie met individuen en/of groepen structureel te verbeteren. Aan het eind van deze workshop krijg je als deelnemer feedback over jouw mental setting en de manier waarop jij en de andere communiceren en wat het effect daarvan is. Je beschikt zo over de nodige inzichten om jouw communicatie bij te sturen in functie van zowel je persoonlijke effectiviteit als de effectiviteit van groepsprocessen.

Kostprijs

€ 1295 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier