Leiding geven op afstand - IFBD
Leiding geven op afstand

Leiding geven op afstand

  • U leert individuele én teamdoelstellingen outputgericht te formuleren én op te volgen.
  • U leert feedback te geven op afstand, om te gaan met conflicten en kennis te delen bij virtuele teams.
  • U leert hoe u van een groep een hecht team maakt, ook al zit niet iedereen bij u op kantoor. 

LEIDINGGEVEN OP AFSTAND … VERTROUWEN & CONTROLEREN

Steeds meer mensen werken elders: thuis, onderweg of bij de klant. Maar hoe geeft u leiding aan mensen die u zelden ziet? Hoe weet u dat uw thuiswerkers met de juiste dingen bezig zijn? Hoe coacht u mensen vanop afstand? Hoe motiveert u virtuele teams? En heeft iedereen wel de doelstellingen begrepen? 

Hoewel de technologie perfect toelaat uw kenniswerkers vanop eender welke locatie aan te sturen, blijft het voor u als leidinggevende lastig. U zoekt de juiste balans tussen vertrouwen & loslaten én controle & bijsturing. Want uw virtuele medewerkers moeten hun doelstellingen realiseren, zowel als individu maar ook als lid van uw team.  Iedereen – zowel de kantoor mus als de vrije vogel – moet actief betrokken zijn én blijven bij het realiseren van de door u gestelde doelen.  

STUREN OP AANWEZIGHEID IS NIET LANGER AAN DE ORDE. 

Goed teamwerk realiseren binnen eenzelfde fysieke locatie is reeds een uitdaging. Wanneer mensen echter niet op eenzelfde werkplek zitten, wordt teamwerk nog een stuk complexer. Niet alleen moet u anders leiding geven, maar ook de besluitvorming verloopt anders. Vertrouwen krijgt een nieuwe dimensie en u moet op een andere manier communiceren. Het opvolgen wordt moeilijker, net als het bijsturen. Doelstellingen kunnen mis begrepen worden. Demotivatie en conflicten kunnen escaleren zonder dat u er erg in hebt. Kortom, leiding geven aan een virtueel team vereist fundamenteel andere management vaardigheden. 

DE KNELPUNTEN BIJ FLEXIBELE ARBEID

Het ontbreken van face-to-face interactie, conflicten tussen prioriteiten, elektronische of telefonische communicatie lijnen, halve informatie, onduidelijke opdrachten, gebrekkige rapportage, … Dit alles belemmert de effectiviteit binnen leidinggeven en coachen op afstand. Sommige teamleden klagen over isolatie, e-mails verdwijnen in een zwart gat, de “spanningen” stijgen tussen collega’s en managers, de opvolging wordt complexer, de communicatie loopt verkeerd, … Wat dan op zijn beurt resulteert in verminderde productiviteit en gemiste deadlines.

MAAK PRESTATIE AFSPRAKEN

Als manager én als leidinggevende moet u leren vertrouwen dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat betekent concreet dat u meer energie moet steken in het maken van prestatieafspraken en dat u het uw medewerkers mogelijk moet maken hun prestaties daadwerkelijk te behalen. U moet minder controleren en meer sturen. Niet de input telt, maar wel de output. Loslaten maar toch geven én krijgen van vertrouwen.

WAT U MAG VERWACHTEN

Sabine Tobback laat u in deze tweedaagse training ‘Leiding geven op afstand’ zien hoe u met uw mensen kunt samenwerken, ongeacht de afstand. Leer hoe u een team maakt van medewerkers die elkaar zelden zien, hoe u praktische informatie uitwisselt en heldere afspraken maakt.

Sabine Tobback
Allemaal leuk en plezant, die flexibele werkplekken, thuiswerkers en internationale project teams … Maar hoe weet u als leidinggevende of alles nog goed gaat? Dat iedereen met de juiste dingen bezig is? Hoe vindt u de juiste balans tussen controle en vertrouwen? Hoe deelt u kennis en hoe geeft u feedback?

Sabine Tobback

Na 12 jaar in een Amerikaanse multinational (Petrochemie) gewerkt te hebben als HR professional met een internationale ervaring in B, NL, F en US, startte Sabine Tobback 2000 als Master Certified Coach haar praktijk. Vandaag coacht en traint zij medewerkers en leidinggevenden op hun ontwikkelingspunten (zoals strategie, leiderschap, samenwerken, communicatie, motivatie, conflicthantering enz.) wat resulteert in meer dan 13.000 individuele coaching uren en honderden tevreden deelnemers. Opgegroeid in een familiale KMO, leerde zij alles over zelfsturing, zelfredzaamheid, groeien en ontwikkelen. Dit zijn ook de cruciale handvaten die zij vandaag inzet als trainer/coach. 

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Corona-proof leren bij het IFBD

Klik hier en vind alle maatregelen die we hebben genomen om onze trainingen op een veilige manier te laten verlopen.

Managen met tegenwind

Leren in deze complexe en onzekere tijden is een must. Daarom maakte het IFBD een unieke selectie uit haar totaalaanbod en bundelde deze in de brochure ‘Managen met Tegenwind’. Klik op de titel en download de brochure.

Binnen de acht fundamentele bouwstenen van een future proof manager en organisatie, selecteerden wij telkens vier essentiële én robuuste programma’s. Van strategie en leiderschap, over communicatie en finance, naar project management en HR tot sales en output …

Deze programma’s bezorgen u het noodzakelijke kompas en helpen u uw zeilen én die van uw team terug aan de wind te zetten.

 

 

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Writers academy Aanspreken? Gewoon doen! Aanspreken? Gewoon doen! Lees meer lees meer Leiding geven aan mensen Leiding geven aan experten & kenniswerkers Leiding geven aan experten & kenniswerkers Lees meer lees meer Leiding geven aan mensen Van collega naar leidinggevende Van collega naar leidinggevende Lees meer lees meer Leiding geven aan mensen Aansturen van onproductief gedrag Aansturen van onproductief gedrag Lees meer lees meer