Ontwikkelen & managen van Key Risk Indicators - IFBD
Ontwikkelen & managen van Key Risk Indicators

Ontwikkelen & managen van Key Risk Indicators

  • U leert hoe u strategische risico’s definieert en in kaart brengt
  • U leert hoe u strategische risico’s meetbaar en beheersbaar maakt
  • U leert hoe u strategische risico’s rapporteert en operationele risico’s aligneert met strategie.

RISICOMANAGEMENT: RISICO’S NEMEN EN RISICO’S BEHEERSEN

Risicomanagement is het vinden van de juiste balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. De groeiende onzekerheid en de steeds sneller veranderende omgeving, zorgt echter voor steeds meer factoren die een goed geplande strategie en haar uitrol tot op het proces- of projectniveau kunnen dwarsbomen. Maar wanneer moeten wij ingrijpen en kiezen voor een alternatieve aanpak, voor maatregelen en acties of nieuwe procedures? Hiervoor hebben we indicatoren nodig die aangeven dat het risico zich waarschijnlijk zal voordoen en die de impact ervan in kaart brengen.

Daarom moet elke manager zijn risico’s inventariseren en een eigen risk-dashboard opstellen. Een Risk Dashboard geeft immers in één oogopslag een beeld van de actuele stand en ontwikkeling van de belangrijkste risico’s in de betrokken afdeling of in de ganse organisatie.

KEY RISK INDICATOREN OF KRI’S

De beste manier om op regelmatige basis de belangrijkste risico’s in beeld te brengen, is het gebruik van Key Risk Indicators (KRI’s). Key risk indicators zijn de voornaamste ‘early warning’-signalen, die melden wanneer de kans bestaat dat een verlies zich zal voordoen als gevolg van een bestaand risico. KRI’s signaleren de binnen een organisatie relevante risico’s zodat de schade beperkt kan worden of zelfs vermeden. Op basis van deze signalen kan de organisatie besluiten extra maatregelen te treffen om te voorkomen dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. Daarnaast draagt de monitoring van KRI’s bij tot een risicobewustzijn bij medewerkers, zeker wanneer deze wordt geïntegreerd in het performance management.

WELKE KRI’S MOET U BIJHOUDEN

KRI’s bestaan uit strategische, financiële, operationele en procesindicatoren of -kengetallen, die een continu voorspellend inzicht geven in de risico’s van systemen, processen, producten, mensen en omgevingsfactoren. Het verschil met ‘loss data’ (gegevens over opgetreden operationele verliezen) is de toekomstgerichtheid van KRI’s. Door het transparant en regelmatig rapporteren van uw KRI’s, krijgt u een helder beeld van de ontwikkeling van het risiconiveau.

RISICO’S MAAR OOK OPPORTUNITEITEN

KRI’s zijn pas effectief als ze het risico reflecteren, meetbaar zijn en op tijd signaleren dat er een probleem kan opduiken. Het is van cruciaal belang dat u het identificeren en definiëren van uw KRI’s goed voorbereidt voor u deze inbedt in uw business. Want KRI’s geven u én uw management niet alleen inzicht in de belangrijkste risico’s maar geven vooral de richting aan die u moet inslaan om enerzijds de risico’s adequaat te sturen en anderzijds de kansen optimaal te benutten. Risico’s houden ook kansen in. Vooraf nadenken over de aanpak van een risico dat een event-incident kan worden, is dan ook cruciaal.

Sophie De Boiserie - Trainer IFBD
Als beslisser moet je alle factoren die een goed geplande strategie en haar uitrol tot op het proces- of projectniveau kunnen en zullen dwarsbomen in kaart kunnen brengen. Stel daarom je eigen risk-dashboard op.

Sophie De Boiserie - Trainer IFBD

Sophie De Boiserie behoort tot de core faculty van het IFBD en verzorgt alle leertrajecten rond performance management (KPI’s, KRI’s, Scorecard, strategische meetsystemen, …). Hiernaast is zij facultycoach bij diverse business schools & trainingsinstituten (Brussel, Antwerpen, Gent). Als Director bij Vision2Results , begeleidt zij organisaties in strategietrajecten en bepaalt zij samen met haar klanten de KPI’s en KRI’s. Zij was 9 jaar ‘core faculty’ en manager aan de Vlerick Business School in het domein Organisational Behaviour. Ze heeft 18 jaar ervaring in doceren, coaching en consulting voor in tussen meer dan 13.500 leidinggevenden in de private en publieke sector. Dit deed zij op maat voor 185 bedrijven in een nationale- en internationale context. Ze was 3 jaar trainer en sr. consultant bij ISL Institute, een wereldwijd opererend strategisch advieskantoor, waar zij eveneens les gaf rond de onderwerpen: leiderschap, motivatie, werken in teams en klantgerichtheid. Sophie is gediplomeerd Master in Toegepaste Economische Wetenschappen (Universiteit Antwerpen) alsook Master in Advanced Change Methodologies (Utrecht). Ze is eveneens Licensed associate voor diverse Psychometrische tools. Sophie werkt reeds 20 jaar maatwerktrajecten uit voor strategische vraagstukken bij organisaties. De integratie van strategie, risico, cultuur, change en vertaling naar concrete actieplannen staat hier steeds centraal.

Zeer veel interessante info.

Jo, Diensthoofd

Nuttig om ook te kunnen bijleren van andere deelnemers!

Kurt, Adjunct Algemeen Directeur
Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Corona-proof leren bij het IFBD

Klik hier en vind alle maatregelen die we hebben genomen om onze trainingen op een veilige manier te laten verlopen.

Managen met tegenwind

Leren in deze complexe en onzekere tijden is een must. Daarom maakte het IFBD een unieke selectie uit haar totaalaanbod en bundelde deze in de brochure ‘Managen met Tegenwind’. Klik op de titel en download de brochure.

Binnen de acht fundamentele bouwstenen van een future proof manager en organisatie, selecteerden wij telkens vier essentiële én robuuste programma’s. Van strategie en leiderschap, over communicatie en finance, naar project management en HR tot sales en output …

Deze programma’s bezorgen u het noodzakelijke kompas en helpen u uw zeilen én die van uw team terug aan de wind te zetten.

 

 

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Leiding geven aan mensen Leiding geven op afstand – VIRTUAL CLASSROOM Leiding geven op afstand – VIRTUAL CLASSROOM Lees meer lees meer Strategie & innovatie Post acquisitie HR management bij fusies & overnames Post acquisitie HR management bij fusies & overnames Lees meer lees meer Strategie & innovatie Duurzame en flexibele ploegenarbeid Duurzame en flexibele ploegenarbeid Lees meer lees meer Human Resources & Arbeidsrecht Voeren van moeilijke gesprekken Voeren van moeilijke gesprekken Lees meer lees meer