Consolidatie

Consolidatie

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

Financiële consolidatie is – jammer genoeg – meer dan het samentellen van alle posten in de verschillende jaarrekeningen van de verschillende vennootschappen. De moedermaatschappij wil een geconsolideerd overzicht van meerdere of alle vestigingen, zonder de onderlinge vorderingen en operaties tussen bedrijven van de groep. Dit maakt het proces van consolideren uitermate complex enerzijds, maar ook uitermate belangrijk anderzijds. Software kan u hierbij helpen, maar de materie is in die mate complex dat automatiseren pas aan de orde is, wanneer u het consolidatieproces zelf onder controle hebt.

DOELGERICHT PROGRAMMA

Daarom organiseert het IFBD deze unieke training, waarbij u de theoretische bouwstenen en algemene principes van financiële consolidatie leert, ook conform IFRS en US GAAP. U leert hoe een consolidatie-kring en –percentages opstelt, hoe u omgaat met vreemde valuta’s en koersen, hoe u verschillende boekjaarafsluitingen juist zet, hoe u het groepsrekeningenschema opstelt, gegevens oplaadt, intercompany transacties identificeert, omgaat met afschrijvingsregimes, goodwill of badwill integreert, … Maar ook hoe u de reporting en controle uitvoert om zo tot een sluitende consolidatie te groeien.

Kostprijs

€ 795 excl. BTW

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier