De businesscase als succesfactor voor projecten - IFBD
De businesscase als succesfactor voor projecten

De businesscase als succesfactor voor projecten

  • Je leert de essentiële bouwstenen van een businesscase.
  • Je leert hoe je van een conceptueel verhaal een gefundeerde businesscase maakt.
  • Je leert waarom een businesscase zo veel meer is dan een kosten-baten analyse.

NOOD AAN EEN PROJECT BUSINESSCASE 

Elk project heeft nood aan een eigen businesscase. Soms vrij informeel voor kleine of niet-strategische projecten. Soms zeer formeel voor grote, zichtbare en strategische projecten. Doelstellingen, budget, resultaten, inputs & outputs,… In deze businesscase worden alle elementen meegenomen die het succes (of falen) van het project beïnvloeden. 

BELANG VAN JOUW BUSINESSCASE 

Want problemen tijdens de uitvoering van projecten, ontstaan vaak al voordat deze projecten beginnen. Te hoge verwachtingen en onduidelijkheid over wat het project uiteindelijk moet opleveren, zijn de belangrijkste oorzaken van mislukte projecten. Daarom is een goede businesscase – die vooraf alles helder beschrijft en gevalideerd werd met de project stakeholders – een noodzaak voor elk project. 

WAAROM DOEN WIJ DIT EIGENLIJK … 

Maar een goede businesscase gaat verder dan een kosten-baten analyse van het project. Evenmin is het een verplicht document dat in de kast verdwijnt eens de beslissing genomen wordt. Het is een krachtig werkinstrument om het (project-) leiderschap te versterken en het project management te verbeteren. Je geeft immers een antwoord op de vraag: waarom doen wij dit eigenlijk? 

PROJECT BUSINESSCASE: DE ENIGE “GO – NO GO” 

De businesscase is de enige formele motivatie om een project al dan niet op te starten. Het is de gedocumenteerde argumentatie waarom een project al dan niet wordt geselecteerd. In deze businesscase vind je er – gedetailleerd – de objectieven, de verwachte resultaten en de projectie van de investeringen in het project terug. Dit alles gekoppeld aan een gemotiveerde mankrachtinspanning en tijdspanne. Dit document laat de beslisser toe het project al dan niet op te starten, rekening houdend met kosten, voordelen en organisatorische en/of strategische objectieven. Soms staat de impact op bestaande business modellen centraal, soms risk management, soms ressource planning, soms kost … In ieder geval is deze “Project Businesscase” als document dé basis voor de finale projectselectie en – verantwoording. 

VAN LUCHTKASTEEL OVER PAPIEREN TIJGER NAAR BUSINESSCASE 

In deze workshop leer je hoe je jouw eigen businesscase maakt. Bovendien leer je hoe je – aan de hand van heldere en transparante praktijkvoorbeelden – jouw businesscase doorheen de levenscyclus van jouw project gebruikt. Zo is jouw businesscase onontbeerlijk … 

  • bij de keuze van strategische projecten;
  • om kosten én baten helder in kaart te brengen;
  • als basis voor succesvolle projectcommunicatie;
  • om de gebruikersinbreng in goede banen te leiden;
  • om lastige kwesties op te lossen;
  • om draagvlak te creëren voor de invoering van het projectresultaat;
  • als richtinggevend stuurinstrument.

Kortom, bij het realiseren van een duurzaam project management is een weldoordachte businesscase een absolute must.

MAAK UW EIGEN BUSINESSCASE

Op deze dag krijg je inzicht in de essentie van businesscase management en leer je dit toe te passen in jouw eigen projecten: je creëert draagvlak voor een investeringsbeslissing, je inspireert belanghebbenden of stakeholders, je leert batenmodellering en bateneigenaarschap te sturen, en geeft richting aan de uitvoering van het project. Tot slot leer je hoe je jouw businesscase presenteert, zowel aan top management als aan de andere project stakeholders. 

 

Lies Vanhee – Trainer IFBD
Een goede businesscase vormt de basis voor alle verdere besluitvorming doorheen je project. Maar deze businesscase komt pas echt tot leven als je deze samen met alle alle stakeholders hebt gemaakt en ook door hen hebt laten valideren.

Lies Vanhee – Trainer IFBD

Lies Vanhee behoort als change management consultant, project management trainer, leadership developer en lean specialist sinds 2022 tot de Project Management Faculty van het IFBD.Zij verzorgt vooral de maatwerktrajecten binnen Project Management, op de grens tussen hard & soft skills.Als project manager gestart bij Anabiotec werd zij na enkele jaren Business Unit Manager Anacura Life Sciences.In 2019 werd zij General Manager van Primoris, een typisch projectgedreven organisatie.In 2022 besliste zij echter haar kennis en ervaring in te zetten voor haar klanten als consultant-trainer bij Stanwick Consultants.Haar technische kennis enerzijds gekoppeld aan haar coaching skills anderzijds, maken van Lies een zeer gewaardeerde docente.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
TOP 10 IFBD-trainingen

Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Managen met tegenwind

Positief en veerkrachtig leiderschap is – zeker nu alles wat moeilijker gaat – uw enige manier om te slagen. Het IFBD helpt u graag bij het uitstippelen van uw (nieuwe) weg. In deze brochure “Managen met tegenwind” vindt u +/- 40 gedegen programma’s die u, uw team en uw organisatie future proof maken. Vandaag worden andere dingen van u verwacht en ook u verwacht vandaag andere dingen.

 

Anderen bekeken ook
Strategie & innovatie Uw rol als Business Analist Uw rol als Business Analist Lees meer lees meer Project management Projectmanagement voor projectteamleden Projectmanagement voor projectteamleden Lees meer lees meer Aankoop & facility SLA – service level agreements SLA – service level agreements Lees meer lees meer Strategie & innovatie Financiële KPI’s Financiële KPI’s Lees meer lees meer