HR policies - IFBD
HR policies

HR policies

  • U leert hoe u misbruik countert door duidelijke en formele afspraken.
  • U leert u hoe een set gedragsregels – m.b.t. firmawagen, gsm, internet, alcohol, sociale media, thuis-pc, … – in heldere en flexibele HR Policies giet.
  • U krijgt diverse templates en voorbeelden die u morgen zelf kunt gebruiken.

Misbruik kunt u – helaas – slechts zelden volledig uitsluiten, maar de mazen in het net dichten is een minimum. Een heldere HR Policy is hiertoe een absolute must.

HR POLICIES: EEN LUXE, OF EEN MUST?

U heeft er alle belang bij om met uw werknemers concrete, consequente en bindende afspraken te maken, zowel voor telewerk, het gebruik van de firmawagen, de gsm, het internet, social media, … als voor algemene ethische gedragsregels.  Deze afspraken moet u als policy dan ook formaliseren, indien u conflicten wenst te vermijden.

WAT MAG U VERWACHTEN

Tijdens deze opleiding worden de meest cruciale policies – die door de HR Manager moeten worden opgesteld en opgevolgd – besproken. Na een korte inleiding waarin de van toepassing zijnde juridische principes worden toegelicht, zullen de verschillende clausules van de policies geanalyseerd worden op zowel juridische als praktische bruikbaarheid binnen de onderneming. Ook de wijze van invoering en latere wijziging van de policies komen aan bod. 

WELKE POLICIES KOMEN AAN BOD

Speciaal voor u selecteerden wij de belangrijkste policies, vandaag relevant voor uw organisatie.  Naast de car policy en de IT policy, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de telewerk policy.  Want telewerk is intussen bij vele organisaties – mede door Corona – de norm geworden.  Maar u leert ook welke ethische gedragsregels u kunt afdwingen : vertrouwelijkheid, belangenconflicten, concurrerende activiteiten, dresscode en neutraliteit, alcohol en drugs op de werkplek…  Tot slot wordt ook stil gestaan bij whistleblowing of de klokkenluidersregeling.  

 CONCRETE EN TRANSPARANTE MODELLEN

Iedere policy wordt aan de hand van concrete modellen – getoetst aan de praktijk – besproken en geanalyseerd. Op deze manier krijgt u de kans uw eigen vragen en mogelijke conflicten voor te leggen aan de docent. Met deze modellen kunt u na de training direct aan de slag. 

WAT DOET U MET BESTAANDE AFSPRAKEN?

Niet iedere afspraak – in het verleden gemaakt – is optimaal. Toch moet u voorzichtig te werk gaan, indien u éénzijdig deze policies wenst aan te passen of te controleren. Misbruik kunt u – helaas – slechts zelden volledig uitsluiten, maar de mazen in het net dichten is een minimum. Daarom gaat de docent ook uitgebreid in op de flexibiliteit van HR Policies en uw mogelijkheid om deze in te voeren, te controleren én aan te passen.

Jan Hofkens - Docent IFBD
Misbruik kunt u - helaas - slechts zelden volledig uitsluiten, maar de mazen in het net dichten is een minimum. Een heldere HR Policy is hier een absolute must.

Jan Hofkens - Docent IFBD

Meester Jan Hofkens is Advocaat – Vennoot bij Lydian Advocaten. Binnen het departement ‘Employment, Pensions & Benefits’ kent Meester Hofkens het individueel en collectief arbeidsrecht door en door. Hij treedt op voor zowel ondernemingen, publieke overheden als individuele leidinggevenden. Zijn brede en jarenlange ervaring met het arbeidsrecht omvat het beheer van collectieve ontslagen, procedures voor arbeidsrechtbanken en onderhandeling met vakbonden. Hij adviseert over fiscale aspecten van belang en ontslagregelingen.  Hij is tevens forensisch auditor bij het Belgisch Instituut van Fraude Auditoren (IFA) en wordt dan ook regelmatig betrokken in onderzoeken naar werknemersfraude, m.i.v. , klokkenluiden en ontslag om dringende reden.

Isabel Plets - Docent IFBD

Isabel Plets - Docent IFBD

Meester Isabel Plets heeft uitgebreide ervaring op het vlak van Belgisch en Europees individueel en collectief arbeidsrecht.  Ze is een gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en staat cliënten bij in gegevensbeschermings- en privacykwesties op de werkplek. Dit varieert van best practices bij de verwerking van HR-gerelateerde persoonsgegevens tot het opstellen van policies inzake gegevensbescherming en privacy. Isabel verleent een helpende hand aan cliënten bij de naleving van de AVG in HR.

Ze adviseert cliënten over welzijnsrecht en HR-recht. Isabel helpt bij het opstellen van policies en richtlijnen op gebieden als: aanwerving, promotie, good conduct, training, re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, arbeidsverzuim, alcohol en drugs, en houdt zich bezig met dossiers omtrent psychosociale risico’s en ongewenst gedrag op het werk.

Kato Aerts - Docent IFBD

Kato Aerts - Docent IFBD

Meester Kato Aerts specialiseert zich in zowel individueel als collectief arbeidsrecht en legt zich voornamelijk toe op internationale tewerkstelling.

Zeer goed gevulde dag!

Peggy, Manager Operations
Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Managen met tegenwind

Positief en veerkrachtig leiderschap is – zeker nu alles wat moeilijker gaat – uw enige manier om te slagen. Het IFBD helpt u graag bij het uitstippelen van uw (nieuwe) weg. In deze brochure “Managen met tegenwind” vindt u +/- 40 gedegen programma’s die u, uw team en uw organisatie future proof maken. Vandaag worden andere dingen van u verwacht en ook u verwacht vandaag andere dingen.

Anderen bekeken ook
Strategie & innovatie HR plan op 1 A4 HR plan op 1 A4 Lees meer lees meer Juridische trainingen Contract management voor niet-juristen Contract management voor niet-juristen Lees meer lees meer Human Resources & Arbeidsrecht Fraude op de werkvloer Fraude op de werkvloer Lees meer lees meer Writers academy Aanspreken? Gewoon doen! Aanspreken? Gewoon doen! Lees meer lees meer