Onzichtbaar leiderschap - IFBD
Onzichtbaar leiderschap

Onzichtbaar leiderschap

  • U vindt de optimale balans tussen controle en vertrouwen.
  • U weet hoe u output meet zonder cijfers.
  • U kunt duidelijke project criteria formuleren en deze meegeven aan uw medewerkers.

ONZICHTBAAR LEIDINGGEVEN: WIE STUURT EN WIE GEEFT GAS …

Als manager bent u het hardst werkende lid van uw team of afdeling. U komt aan met ideeën, lost problemen op en neemt complexe taken over. Goed voor uw team, maar niet altijd goed voor uzelf. Toch kan het veel gemakkelijker. Door uzelf terug te trekken uit de dagelijkse operaties en ‘onzichtbaar’ leiding te geven. Door geen opdrachten, instructies of bevelen te geven. Door van achter de schermen mensen aan te sturen, vaak zonder dat zij dit in de gaten hebben. Het resultaat is dat mensen meer initiatief nemen, zelf problemen oplossen en harder werken. En dit maakt uw opdracht gemakkelijker zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten.

MANAGER: KEN UW BEPERKINGEN …

De belangrijkste les voor elke leidinggevende is: “Manager, ken uw beperkingen!” Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat de baas zich moet beperken tot het waarom en het wat. Medewerkers gaan zelf over het hoe. Hoewel dit evident lijkt, is dit omzetten naar de praktijk niet zo simpel. Tijdens deze workshop leert u van onze expert-trainer Filip Vandendriessche hoe u zijn – intussen veel geprezen – Output Management Model kunt toepassen. Problemen genereren consensus, maar oplossingen genereren conflict. Daarom zit in dit model een harde grens: de oplossingen zijn van de medewerkers, niet van het management.

MANAGEMENT IS IMMERS PROBLEMEN VERKOPEN EN OPLOSSINGEN KRIJGEN.

Als manager moet u zich vooral richten naar de “output”, het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. Als Manager ziet u er op toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt de betrokkenheid van de manager echter ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten. De operationele creativiteit blijft het domein van hen die daar in thuis zijn: de medewerkers. De meeste conflicten ontstaan immers als managers het domein van hun medewerkers betreden …

STUREN EN LOSLATEN … LEIDING GEVEN ZONDER BEVELEN

Gemakkelijk is het niet … want hoe kunt u als manager zowel controleren als vertrouwen. In deze workshop krijgt u van uw trainer – Filip Vandendriessche – een antwoord op deze schijnbare paradox: hoe én sturen én loslaten? Of, hoe leiding geven zonder bevelen?

U krijgt een antwoord op de volgende vragen:
> Tot waar mag u als manager gaan? Waar moet u stoppen?
> Omtrent wat kunt/mag u als manager autoritair zijn zonder kans op conflict of demotivatie?
> Wat is de optimale balans tussen controle en vertrouwen?

In dit seminar leert u:
> Hoe verkrijgt u als manager de maximale creativiteit van uw medewerkers en hoe blijft u toch in controle?
> Hoe krijgt u van uw medewerkers oplossingen (die u goed vindt) zonder te manipuleren?
> Hoe kunt u én delegeren én sturen?
> Hoe kunt u “meten” zonder cijfers?

Methodiek:
> We werken afwisselend met theorie en praktische oefeningen.
> De deelnemers krijgen twee “huiswerk-opdrachten” vooraf toegestuurd.
> We gaan uit van case materiaal aangebracht door de deelnemers.
> Tijdens de training krijgen alle deelnemers feedback op hun casuïstiek.

Filip Vandendriessche - Trainer IFBD
Als leidinggevend manager moet u zich vooral richten naar de output of het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. U kijkt erop toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt uw betrokkenheid ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten.

Filip Vandendriessche - Trainer IFBD

Filip Vandendriessche is de grondlegger van het concept “input-output”-sturing en de bedenker van het model “leiding geven zonder bevelen”. Hij heeft gedurende 40 jaar dit concept verfijnd en gedocumenteerd.

Filip schreef hierover diverse bestsellers, waaronder ‘Leidinggeven zonder bevelen’ (met Jef Clement), intussen vertaald in 4 talen. Het boek én deze workshop leren u hoe u als manager de balans vindt tussen vertrouwen en controle.

Vandaag is Filip Vandendriessche zelfstandig consultant. Hij kreeg opdrachten van uiteenlopende cliënten als Agfa, BASF, Bayer, Borealis, DSM, Monsanto, Alcatel, IBM, Philips, ABB, C&A, Interbrew, Stad Antwerpen, het Vaticaan, enz. Hij is lector aan de KU Leuven en doceert er ‘Social Skills’ in het MBAprogramma. Hij is eveneens gastdocent aan de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Verder is hij een veelgevraagd en sterk gewaardeerd spreker op internationale trainingen, seminars en congressen rond leiderschap.

Inclusief voor elke deelnemer!

NA HET SEMINAR BENT U IN STAAT OM:

> uw “raison d’être” als manager (= uw toegevoegde waarde) in verifieerbare OUTPUT-termen te definiëren, zowel op individueel als op afdelingsniveau;
> (een) verandering te “verkopen” met en zonder hiërarchische macht;
> context-onafhankelijke indicaties te identificeren voor de drie denkniveaus: strategisch, tactisch en operationeel;
> “autosanctie” als gelegitimeerd concept te gebruiken om geloofwaardigheid en commitment te toetsen;
> de “zodanig dat …”-reflex te gebruiken die operationeel denken en handelen verhindert en garandeert dat u op tactisch niveau opereert.

Naast de waardevolle documentatiebundel, krijgt u bij deelname aan deze training het boek ‘Leidinggeven zonder bevelen’ van uw trainer Filip Vandendriessche mee naar huis. 

Super opleiding van een super ervaren docent!

Tamara, Leidinggevende

Zeer concreet en heel bruikbaar, dank je wel.

Sandra, Brand Marketing Manager

Bedankt voor de handige tools en aandachtspunten die ik nu kan meenemen!

Ann, Advocaat
Neem voor meer informatie contact met ons op
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Writers academy Storytelling Storytelling Lees meer lees meer Writers academy De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie Lees meer lees meer Leiding geven aan mensen Aansturen van onproductief gedrag Aansturen van onproductief gedrag Lees meer lees meer Writers academy Framing Framing Lees meer lees meer