RSZ knelpunten - tussen fout en fraude - IFBD
RSZ knelpunten – tussen fout en fraude

RSZ knelpunten – tussen fout en fraude

  • U leert alle vragen die u mag verwachten tijdens een RSZ controle.
  • U leert hoe een RSZ controle verloopt.
  • U leert hoe u problemen tijdens en na een RSZ controle aanpakt en oplost.

 

SOCIALE FRAUDE – SPEERPUNT VAN ONZE REGERING

Als werkgever doet u er alles aan om het brutoloon laag en het nettoloon hoog te houden. Hierbij bouwt u een flexibel verloningspakket uit, waarbij u de totale loonkost onder controle houdt. Maar wat mag wel en wat mag niet … Sommige overtredingen zijn evident, andere bevinden zich echter in een discutabele schemerzone. De grens tussen fout en fraude is een schemerzone waarin de meeste organisaties vertoeven … De laatste jaren wordt sociale fraude door ondernemers en ondernemingen aan banden gelegd: de sociale inspectie krijgt nieuwe bevoegdheden en uitzonderingen op de privacywetgeving en gaan steeds drastischer te werk. Deze training wapent u op twee fronten: enerzijds leert zij u hoe u de loonkost beheersbaar houdt en anderzijds hoe u – bij eventuele conflicten met de RSZ – tot constructieve oplossingen groeit.

KNELPUNTEN MET DE RSZ?

De boetes die de RSZ en Sociale Zekerheid opleggen zijn hoog. En toch houden slechts een zeer klein aantal Belgische ondernemingen zich strikt aan de regels en wetten, uitgeschreven door deze controlerende én sanctionerende instanties. In de meeste gevallen uit onwetendheid, in sommige gevallen tegen beter weten in. De doelstelling van deze dag is echter de grenzen uit te tekenen die door de RSZ en sociale inspectie aanvaard worden bij een controle binnen uw bedrijf. Zo kunt u hoge boetes en onnodige verdere controles vermijden. Bovendien krijgt u tientallen tips en uitermate bruikbare praktische raadgevingen die van pas zullen komen bij een eventuele controle.

WAT MAG EN WAT MAG NIET?

De administratie van de RSZ werkt als een Zwitserse klok en weinig ontsnapt aan hun niets ontziend oog. Gesteund door de sociale inspectie, worden heel vaak doorgedreven controles gevoerd in onze bedrijven. In de eerste plaats is de bedoeling van deze dag om – vanuit de praktijk – aan te geven waar de vele valkuilen zich bevinden en hoe u moet reageren bij controles door RSZ en Sociale Inspectie. Uiteraard zal onze docent hierbij ook de pure juridische omkadering moeten tekenen. Maar zoals bij al onze juridische seminars wordt ook deze dag geen dorre opsomming van rechtsregels, maar leert u op een praktische manier hoe u te werk moet gaan bij eventuele controles en hoe u zich hierop kan voorbereiden.

WAT MAG U VERWACHTEN

Schijnzelfstandigheid, loon, representatievergoedingen, ontslagpremies, bediende versus arbeider, maaltijdcheques, demotie, overuren, herkwalificatie van medewerkers, vakantiegeld, kostenvergoedingen, maaltijden, detachering van expats, morele schadevergoedingen, … Stuk voor stuk zijn dit concrete knelpunten waar u als HR-verantwoordelijke mee geconfronteerd wordt. Gedurende deze unieke studiedag bezorgt onze docent u duidelijke, pragmatische en direct toepasbare oplossingen voor deze én andere problemen.

ONDER DE DESKUNDIGE LEIDING VAN EEN EXPERT

Mr. Filip Tilleman is expert in arbeidsrecht. Niet alleen duidt hij vanuit zijn unieke ervaring de pijnpunten aan bij eventuele controles. Bovendien kent hij – beter dan wie ook – hoe u zich als onderneming hiertegen kunt wapenen. Hij maakt er tijdens zijn hooggewaardeerde trainingssessies, steeds een erepunt van, uitermate interactief te blijven met de aanwezige deelnemers, zodat u niet alleen uw eigen problemen aan bod kan laten komen, maar ook kan leren uit de al dan niet goede ervaringen van uw collega-deelnemers.

Filip Tilleman - Trainer IFBD
Crisisprocedures, schijnzelfstandigheid, loon, representatie-vergoedingen, ontslagpremies, overuren, eenheidsstatuut, maaltijdcheques, firmawagen, her kwalificatie van medewerkers, demotie, vakantiegeld, maaltijden, onkostenvergoedingen, detachering van expats en inpats, ... Problemen genoeg bij een RSZ Controle.

Filip Tilleman - Trainer IFBD

Meester Filip Tilleman is vandaag een autoriteit binnen het Arbeidsrecht. Gedurende de laatste jaren heeft hij een unieke ervaring opgebouwd als advocaat én adviseur binnen het Arbeidsrecht. Zijn praktijk – Tilleman & van Hoogenbemt – is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Als docent combineert hij een uitgebreide kennis en ervaring met een uitermate pragmatische en no-nonsense kijk op het Arbeidsrecht. Aan de hand van real life praktijkvoorbeelden haalt hij de specifieke knelpunten aan – en vooral hoe u die moet aanpakken – binnen uw confrontatie met de RSZ.

Neem voor meer informatie contact met ons op
Datum & locatie van geplande sessie(s):
Hou mij op de hoogte van nieuwe data
Kostprijs
Inschrijven Inschrijven * Per extra deelnemer aan een open, klassikaal leerprogramma ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag met een maximum van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Uw persoonlijk carrièrepad: waar staat u vandaag en waar wilt u morgen staan

Het IFBD ontwikkelde speciaal voor u deze unieke carrière-testen, waarbij u uw persoonlijk leer- en groeipad kunt vinden. Het IFBD adviseert zo welke training u vandaag én morgen nodig heeft om uw ambities te realiseren. Klik op het respectievelijke leerpad.  (6 minuten per test).

 

 

(Klik op één van deze groeipaden voor een ‘in depth self assessment’ en ontvang een gevalideerd testresultaat.)

Quinn Test: ontdek uw talent als business professional
Anderen bekeken ook
Writers academy De chief happiness officer De chief happiness officer Lees meer lees meer Juridische trainingen Contract management voor niet-juristen Contract management voor niet-juristen Lees meer lees meer Strategie & innovatie Arbeidsrechtelijke valkuilen bij fusies & overnames Arbeidsrechtelijke valkuilen bij fusies & overnames Lees meer lees meer Human Resources & Arbeidsrecht Drafting van HR documenten Drafting van HR documenten Lees meer lees meer