Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken - IFBD
Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken

  • U leert nut, doel en timing van de essentiële performantie-evaluatie gesprekken.
  • U leer de noodzakelijke randvoorwaarden van resultaatgericht functionerings- en beoordelingsgesprek.
  • U leert een concrete aanpak van uw gesprek en oefent dit in met onze professionele acteur.

KENT U DE COMPETENTIES EN TALENTEN VAN UW MEDEWERKERS?

Als leidinggevende houdt u de vinger aan de pols. U werkt samen met uw medewerkers en kent beter dan wie ook hun talenten en tekortkomingen. U bent het beste geplaatst om de functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Hét moment bij uitstek om – met formele en duidelijk omschreven doelstellingen – uw medewerker bij te sturen of net blijvend te motiveren. Maar hoe kunt u uw medewerkers op een respectvolle manier aanspreken op verbeterpunten? Hoe kunt u door deze gesprekken de motivatie van uw medewerkers verhogen? Hoe bouwt u een dergelijk gesprek op de juiste manier op? Hoe maakt u afspraken met uw medewerkers en hoe volgt u deze ook op?

WIE HEEFT HET MEESTE STRESS … U OF DE WERKNEMER?

Het vooruitzicht beoordelings- en functioneringsgesprekken te moeten houden, maakt vele leidinggevenden onrustig. Deze gesprekken vinden helaas vaak plaats in een sfeer van verwijten, kritiek en boosheid. Een gebrek aan training, angst voor het brengen van ‘negatieve’ boodschappen, onzekerheid naar de reactie van de beoordeelde, … bevorderen de kwaliteit van deze noodzakelijke performance gesprekken geenszins.

TOCH ZIJN DEZE GESPREKKEN EEN ABSOLUTE NOODZAAK

Als leidinggevende moet u uw medewerkers op regelmatige tijdstippen beoordelen op basis van hun prestaties, competenties en functioneren binnen de groep. Deze beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn een wezenlijk onderdeel van een goed functionerende organisatie. Het is immers gedurende deze gesprekken dat u de basis legt voor het verder optimaal functioneren van uw dienstverlening.

CONCRETE INOEFENING EN ECHTE PRAKTIJK

Gedurende deze “hands-on” training, krijgt u de kans uw persoonlijke competenties als verantwoordelijk leidinggevende bij te sturen. Op één dag tijd krijgt u niet alleen inzicht in het nut en het waarom van functioneringsgesprekken, maar bovendien krijgt u gedurende de volledige dag de kans om aan de hand van concrete gevallenstudies deze competenties in te oefenen. Op deze manier bent u – na het volgen van deze trainingssessie – in staat uw functionerings- en evaluatiegesprekken op een professionele wijze te voeren. De ganse middag staat dan ook in het teken van het concreet inoefenen van functionerings-, opvolgings- en evaluatiegesprekken. Deze training vraagt dan ook een actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen, herkenbare cases en eigen ervaringen, brengt onze docent u de juiste attitude, skills, kennis en gespreksvaardigheden bij. De continue evaluatie door onze experttrainer garandeert een direct bruikbare training.

Rudi Baert - Trainer IFBD
Hoe kan je je medewerkers op een respectvolle manier aanspreken op verbeterpunten? Hoe kan je door deze gesprekken de motivatie van je team verhogen? Hoe bouw je een dergelijk gesprek op de juiste manier op? Hoe maak je afspraken met je medewerkers en hoe volg je deze ook op?

Rudi Baert - Trainer IFBD

Rudi Baert begeleidt sinds 1997 – als Managing Director van L&AD – individuen en organisaties doorheen complexe veranderingstrajecten. Door zeer pragmatische trainingen en individuele coaching faciliteert en stimuleert hij gedragsverandering doorheen de organisatie. Hiervoor was hij meer dan 17 jaar actief in de financiële sector waarbij hij jaren verantwoordelijk is geweest voor de organisatie van commerciële en managementopleidingen. Rudi is tevens gekwalificeerd MBTI-gebruiker en veel gevraagd docent voor diverse leiderschapstrainingen.

 

 

Frank Robberechts - Acteur IFBD

Frank Robberechts - Acteur IFBD

Frank Robberechts, professioneel acteur, creëert als sparring acteur oefensituaties voor u als deelnemer aan deze workshop. Frank is sinds 1993 professioneel acteur en faciliteert zo veranderprocessen binnen organisaties. Samen verzorgen Rudi en Frank diverse leerprojecten binnen het IFBD, waaronder ‘Aansturen van Onproductief Gedrag’ en ‘Generatieconflicten op de werkvloer’. Niet alleen zijn ze beiden professionals, maar tevens zijn ze perfect op elkaar afgestemd.

Heel interessant! Lesgever had een aangename stijl van les geven.

Frederik, Process Owner Data Transfer

Ik was zeer aangenaam verrast door de training!

Peter, Divisiemanager

Zeer interactief en weinig gebruik gemaakt van slides: dit vind ik super!! Powerpoints leiden af en dat hebben de lesgevers goed begrepen! Ideale training!

Sally, Zaakvoerster
Contactez-nous pour plus d'informations
Prix
Inschrijven Inscription * Pour chaque participant en plus vous recevrez une réduction de 5% sur le montant total, avec un maximum de 20% (= 5 participants ou plus).
CHOISISSEZ VOTRE VOIE D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL

En complétant ces questionnaires, vous obtiendrez une vue d’ensemble de votre rôle actuel en tant que professionnel, une première évaluation de votre carrière, ainsi que de vos ambitions et votre position sur votre trajet de carrière personnelle. Nous vous fournissons également un aperçu des programmes d’apprentissage essentiels qui vous aideront à réaliser vos ambitions personnelles.

Nous avons développé – en collaboration avec nos formateurs et coaches experts – les trajets d’épanouissement suivants:

 

 

Cliquez sur le lien et le test commence …
(6 minutes par test)

Formations similaires