Mini MBA: masterclass in management

Mini MBA: masterclass in management

Datum & locatie van geplande sessie(s)

Programma

ALLEEN VOOR ECHTE LEIDERS: op maat gemaakt programma voor creatieve entrepreneurs die op korte tijd een volledig inzicht en overzicht willen krijgen van alle essentiële bouwstenen van een MBA, maar dan in een veel kortere tijdspanne en geënt op uw bedrijfsomgeving. 

ZONDER MEER DE BESTE INVESTERING IN UW PERSOONLIJKE CARRIERE

In een steeds veeleisender ondernemingsklimaat dat vandaag, meer dan ooit, de uiterste inspanning vraagt van uw medewerkers, heeft iedereen nood aan tal van werkinstrumenten om de job perfect te kunnen uitvoeren en telkens opnieuw het onderste uit de kan te kunnen halen. De druk die vandaag op uw organisatie en zo op u als professional staat, vereist een economisch denken gekoppeld aan strategische én sociale objectieven. Gezien zaken doen geld kost, moet ook verantwoording worden afgelegd voor de manier waarop deze middelen worden ingezet. Openheid en transparantie zijn hier één element. Maar anderzijds moet een diepgeworteld economisch en bedrijfskundig inzicht bij de leidinggevende, professionals en management ervoor zorgen dat deze middelen optimaal worden ingezet. Daarom de twee bouwstenen van deze MBA: strategie koppelen aan bedrijfseconomische bouwstenen in een veranderende omgeving gerealiseerd door en met mensen. 

Het ultieme doel van deze dynamische MBA is dan ook dat we alle nodige instrumenten aanreiken om uiteindelijk precies daar te komen waar u uiteindelijk wenst te komen en dat vertrekkende vanuit uw huidige positie. Met deze MBA krijgt u dan ook de beste instrumenten aangeboden om uw basiskennis uit te breiden, uw beslissingen gefundeerd te nemen, succesvolle strategieën uit te werken en uw persoonlijke én bedrijfsdoelstellingen te optimaliseren.

HET PROGRAMMA HEEFT TWEE GROTE AANDACHTSPUNTEN:

 • Enerzijds staan wij stil bij het performance luik: hoe wordt uw organisatie en die van anderen gefinancierd en op welke manier brengt die geld op? Inzicht in financieel management, business case management, marketing, strategie en project management is dan ook essentieel.
 • Anderzijds leggen wij sterk de nadruk op het ontwikkelen van het beter begrijpen van leiderschap, communicatie, invloed, macht en persoonlijke efficiëntie. Dit doen we door de deelnemers tricks en tools aan te reiken om hun persoonlijkheid te verbeteren en hen te helpen in het positief beïnvloeden van hun medewerkers binnen uw organisatie. 

De wijze waarop we dit doen is identiek aan die van een traditionele MBA. Het is een perfecte mix van theorie en praktijk, gegeven door onze beste docenten die het geheel brengen met diverse casestudies, simulaties en presentaties met tal van interactieve voorbeelden.

Deze MBA is speciaal ontwikkeld voor iedereen die een zo breed mogelijk perspectief wenst te krijgen over alle praktische en directe bruikbare en inzetbare gedeeltes die in een traditioneel MBA-programma aan bod komen, en dit aangeboden op een hoog niveau. We denken hierbij aan:

 • Alle high potentials, professionals, leidinggevenden, senior managers, teamleiders en anderen die hun eigen management willen verbeteren en bijsturen en zo willen meebouwen aan het succes van hun onderneming.
 • Alle andere managers met diverse achtergronden die zich reeds bevinden in of doorgroeien naar een meer algemene managementfunctie binnen hun bedrijf / organisatie. Zij zullen flink wat ondersteuning vinden in dit programma dat hen beter in staat zal stellen een perspectief te krijgen over “het grotere beeld”. Dit door hen elementen aan te reiken die hen in staat zullen stellen beter om te gaan met strategieën, financiële- en marketingaspecten en het beter begrijpen en ontwikkelen van hun eigen capaciteiten als leider en leidinggevende voor hun team. Deze MBA kan een ideale stapsteen zijn naar latere opdrachten binnen het directiecomité of managementteam. 

HET UITEINDELIJKE DOEL VAN DE MBA IS DAN OOK:

 • Het beter verkrijgen van een algemeen samenhangend beeld van uw hele organisatie/business rekening houdend met de specificiteit van de organisatie. 
 • Een beter inzicht krijgen in alle financiële info die op u afkomt en een directer inzicht krijgen in een al dan niet financieel gezonde of ongezonde situatie.
 • Inzicht krijgen in de economische toestand en begrijpen hoe deze een weerslag heeft op uw business.
 • Een eigen businessstrategie en competitiviteit leren ontwikkelen.
 • Het beter begrijpen, vertalen en doorgeven van economische informatie.
 • Het met succes omgaan en aansturen van verandering.
 • Het optimaal kunnen motiveren, enthousiasmeren en aansturen van medewerkers, zowel individueel als in team.

Kortom, met alle informatie, tricks en tools die u gedurende deze interactieve MBA aangereikt worden, zal u in staat zijn een stevige basis uit te bouwen om uw eigen organisatie en business succesvol uit te bouwen en te doen slagen. U zult ontdekken hoe diverse componenten elkaar beïnvloeden, samengaan en moeten gecombineerd worden om tot een succesvol resultaat te leiden. U krijgt bovendien gedurende deze dagen tal van elementen aangereikt die onmiddellijk inzetbaar zijn in uw dagelijkse werkomgeving.

De MBA is zeker geen vervanging voor de traditionele tweejaarlijkse MBA-cyclus, maar biedt u wel direct en praktisch de mogelijkheid om voor uw onderneming / business de absoluut noodzakelijke competitiviteit te ontwikkelen én te behouden die leidt tot uw succes en dat van uw onderneming.

Eerdere deelnemers evalueerden als volgt:

"Kleine groep was groot voordeel. Zeer praktijkgericht & aangepast aan de groep. Sterk!"
Stefa Van Peteghem – Regioverantwoordelijke West – Bank J. Van Breda & C°

"Zeer leerrijk, aangename spreker, eten is top!"
Sebastien Pauwels – Head of Roundtrips & USA – Thomas Cook

"Fantastisch hoe Johan erin slaagt moeilijke/droge materie enthousiast & duidelijk te brengen. De doelstelling om ons 'goesting' te doen krijgen in finance is bij mij zeker gelukt!"
Karen De Waele – Eigenaar/Coach - Umano

"Zeer inspirerend en aanstekelijk."
Christophe Maesen - Technical Design Manager - Unilin

Kostprijs

€ 3.695 excl. BTW

Deze prijs is inclusief iPad (waarop alle tekstmateriaal staat van deze masterclass).

(Heeft u recht op subsidies?)

Indien u met meerdere collega's deelneemt aan dit programma ontvangt u extra korting. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid geeft het IFBD per extra deelnemend collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

Contacteer ons via email of bel ons op 050 38 30 30

Contacteer ons voor meer info

IFBD
Onze website maakt gebruik van cookies. Het IFBD en uw privacy?
Klik hier