HR SAPIENS NON URINAT IN VENTUM

Dirk
Date 17/05/2016

Als je rotzooi uitbesteedt, krijg je duurbetaalde rotzooi terug. En laat dit nu net de valkuil zijn bij veel uitbestedingsprojecten. Waar organisaties falen bij het managen van processen, schuiven ze deze maar al te graag door naar een derde partij. De hoofdreden waarom veel outsourcing projecten mislukken, is bijgevolg niet de incompetentie van de outsourcing-partner, maar de onkunde binnen de eigen organisatie.

Dat horen HR managers niet graag. Zij vinden dat hun afdeling efficiënt gerund wordt door competente mensen. Conform de strategische noden binnen het bedrijf. Soms hebben ze gelijk, veelal ook niet … Want ook binnen HR mislukken te veel outsourcingprojecten. Ik heb het hier niet over personeelsadministratie, de nummer 1 van de HR top 10 uitbestedingstrajecten. Het begint bij de nummer 2: rekrutering. Hoe wil je dat een ander je mensen rekruteert als je zelf niet duidelijk je gewenste profiel kent? En je outsourcing partner nummer 3 (opleiding en vorming) gaat geheid de mist in als jij niet eens een SWOT-analyse hebt gemaakt van je menselijke potentieel …

Elke organisatie heeft toegang tot dezelfde HR-systemen, kan dezelfde profielen rekruteren, dezelfde talent-programma’s implementeren, … Alles is vrij beschikbaar in de markt. Toch lukt het bij die ene wel en bij die andere niet. Dit bewijst dat outsourcing van strategische HR opdrachten om strategische HR managers vraagt. Je kan pas met kennis van zaken inkopen, als je kennis van zaken hebt. Daarom is uitbesteding van HR geen bedreiging voor de HR functie maar net een opportuniteit om zich in de business te verdiepen. Dat jouw rol als HR manager zal veranderen, is een feit. Van een administrateur groei je naar een echte business partner waarbij je samenwerkt met diverse partijen die elk een stuk van jouw taak overnemen. Maar die partners worden steeds door jou aangestuurd.

Als HR blijf je de kapitein van je schip. Jij bepaalt de vaarroute én de stand van de zeilen. Maar denk niet dat je droog blijft, als je onwetend tegen de wind in pist…

 

Dirk Spillebeen – Programma Directeur
Institute for Business Development