Hoe weet u dat uw gesprekspartner de waarheid spreekt?

Dirk
Date 07/09/2017

HOE WEET U DAT UW GESPREKSPARTNER DE WAARHEID SPREEKT?

De mens is een kuddedier en afhankelijk van anderen in een samenleving. Vertrouwen blijft daarbij het sleutelwoord. U moet continu, bewust en onbewust, beoordelen wie u kunt vertrouwen : uw buurman, uw baas, uw klant, uw medewerker, uw collega, de bediende bij uw tankstation …

Maar als u die laatste al niet kunt vertrouwen als het slechts om wat luttele euro’s bij het tanken gaat, hoe zit het dan met alle andere menselijke relaties? Kunt u uw medewerkers wel vertrouwen? Spreekt uw leverancier de waarheid? Is die kandidaat wel eerlijk over zijn of haar cv? En is uw partner nog trouw? Kortom, hoe erg is het met de liegende mens gesteld?

Leugens en bedrog blijken een onmiskenbaar onderdeel van ons dagelijkse leven. Politici hebben er zelfs hun werk van gemaakt. Over de banksector hebben we het nog niet gehad. Kun je nagaan…

LEUGENS OP DE WERKVLOER

Maar vooral op uw werkplek kunt u leugens missen als kiespijn. Zou het niet geweldig zijn als u elke leugen direct zou herkennen? En u weet of die sollicitant echt wel die ervaring heeft die u zoekt? Of uw leverancier u wel zijn beste prijs voorstelt? En die excuses van uw medewerker wel gerechtvaardigd zijn?

Voor u als professional is het achterhalen van de waarheid een absolute noodzaak. Subtiele gezichtsexpressies geven u hierover cruciale informatie.  U herkent weerstand, interesse of betrokkenheid. U spot minachting of gewoon angst. U weet hoe uw cliënt, medewerker of baas tegenover uw standpunten of advies staat. U herkent oprechtheid of frustratie bij uw onderhandelingsvoorstel. U detecteert het ongenoegen in het team dat u aanstuurt. U achterhaalt de waarbeid bij uw sollicitant? Het herkennen van micro expressies bij uw gesprekspartner is een must, ook op uw werkvloer.

LEER VAN DE CIA EN HET FBI

Daarom organiseert het IFBD het programma ‘Ik weet dat u liegt’, een unieke workshop over het herkennen en interpreteren van non-verbale communicatie, micro-expressies en liegsporen. Deze training – door Job Boersma speciaal voor ons ontwikkeld – is 100% wetenschappelijk onderbouwd en valt terug op studies en onderzoeken gedaan door Prof. Paul Ekman en Prof. David Matsumoto.  Bovendien krijgt u tijdens dit programma technieken en tools aangereikt die vandaag door de CIA en het FBI worden gebruikt.  Op deze link kunt u even proeven van de training, die intussen al door meer dan 300 professionals werd gevolgd.

IEDEREEN LIEGT …

Want iedereen liegt … Daarom moet u cognitieve en emotionele sporen van leugens kunnen detecteren door het lezen van gezichten. Hiermee krijgt u de echte boodschap van uw gesprekspartner, ongeacht wat hij of zij vertelt. Alleen als u deze micro-expressies juist kunt interpreteren, weet u of uw gesprekspartner de echte waarheid spreekt.

Dirk SPILLEBEEN – Programma Directeur – IFBD

Klik hier voor de introductievideo van uw trainer Job Boersm.