Leiding geven aan arbeiders

Dirk
Date 08/08/2019

LEIDING GEVEN ALS EERSTELIJNS-LEIDINGGEVENDE … HOE PAK JE DIT AAN?

Als leidinggevende stuur je een ploeg arbeiders aan. Zonder twijfel ben je technisch onderlegd, beheers je de processen en werk je conform procedures en afgesproken systemen. En toch behaal je met je team niet steeds de optimale en verwachte output. Je rol als leidinggevende – vaak gekneld tussen vloer, vakbonden en management – is er immers de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Niet alleen moet je de output van je team garanderen, evenzeer moet je je ploeg gemotiveerd aan de slag houden. En ook hier neemt de druk toe: verdere automatisering, nieuwe processen, verhoogde kwaliteits- en veiligheidsnormen, toenemende werkdruk, nakende reorganisaties met ontslagen, … Kortom, met je technische bagage alleen red je het niet meer. Vandaag ben je immers een coach. Je informeert en motiveert. Je lost conflicten op. Je beïnvloedt én je overtuigt … Kortom, je geeft op een verantwoorde wijze leiding aan je medewerkers.

WAT MAG JE VERWACHTEN TIJDENS DEZE WORKSHOP?

Verwacht in geen geval theoretische modellen en hoogdravende concepten. Deze tweedaagse is geënt op de werkvloer. Je leert hoe je beïnvloedt en motiveert. Je leert hoe je communiceert en delegeert. Je leert hoe je overtuigt en bemiddelt. Je leert hoe je voor jezelf een stressvrije werkomgeving creëert, om zo – samen met je medewerkers – te groeien tot een inspirerend no-nonsense leidinggevende.

CONCRETE AANPAK

Doorheen deze workshop krijg je de kans je eigen vragen en problemen voor te leggen aan de trainer. Dit zijn reeds enkele echte situaties, waarbij u leert hoe te reageren …
> “Morgen moet ik leiding geven aan mijn collega’s en zij kennen mijn jeugdzonden …”
> “Pierre en Paul waren goede vrienden, maar een gezamenlijke reis verpestte de vriendschap en nu willen zij niet meer samenwerken … (Hoe) bemiddel ik hierin?”
> “André is een onmogelijk iemand om mee samen te werken, maar de beste vakman met een goede staat van dienst. Het management wil hem niet kwijt maar ik kan niet met hem werken …”
> “Els krijgt haar dag verlof niet, maar valt nu wel net die dag ziek … Hoe pak ik dit aan?”
> “Mijn team vraagt nieuwe veiligheidsschoenen, maar mijn directie zegt nee …”
> “Hoe ga ik om met de frustratie van mijn team?”
> “Ik kom als nieuwe meestergast in een bestaande groep? Hoe win ik hun vertrouwen?”
> “Ik voel mij onzeker, geklemd tussen management, medewerkers en vakbonden en heb het gevoel dat ik voor niemand goed kan doen …”
> “Ik moet beslissingen van mijn management verantwoorden, maar sta er zelf niet achter … Wat nu?”