Maak excuses onaanvaardbaar!

Dirk
Date 01/02/2016

Het irritante aan verzuim is dat het dé Prestatie Indicator bij uitstek is voor onze managers. Vraag in een doorsnee organisatie naar het netto-ziekteverzuimpercentage en je krijgt een cijfer tot twee tiende na de komma berekend. Met ingewikkelde nacalculaties worden langdurige afwezigheden en zwangerschappen uitgefilterd, zodat de algemeen directeur niet op zijn beurt misselijk wordt. Twee percentielen minder verzuim en iedereen is gelukkig …

Links en rechts van dit opiniestuk hebben mijn collega’s geschreven over het belang van de bedrijfscultuur, de cruciale rol van de direct leidinggevende, de vergrijzende werkvloer, de afnemende discipline, het vermijden van een heksenjacht, het recht om ziek te zijn, de toenemende werkdruk … Allemaal juist, maar oude zakken vol uitgespuwde wijn. Want valt er nog iets zeggen dat niet reeds vele malen werd herkauwd? Spijbelen is immers zo oud als het oudste beroep van deze wereld.

Toch blijft het zeer moeilijk om ongenuanceerd over grijs verzuim te schrijven. Enerzijds omdat ik als werknemer mijn eigen schoonmoeder vier maal – met de glimlach – heb begraven. Anderzijds omdat ik als manager excuses, smoesjes en halve waarheden met diezelfde glimlach doorprik. Daarom maken goede managers in goede organisaties het vinden van verzuim-excuses steeds moeilijker. Openstaande bruggen en lekke banden zijn voor outputwerkers niet langer aan de orde. Natte luiers en lekkende wasmachines evenmin en ’s middags in de zon betekent ’s avonds langer werken. Want in een output gedreven organisatie – waarbij de échte output van werknemer samen met de input van leidinggevenden meetbaar in het werknemerscontract komt te staan – wordt niet langer op lege cijfers gestuurd.

Grijs verzuim zal nooit verdwijnen, maar de impact ervan vermindert drastisch in output- organisaties. Maak daarom mensen verantwoordelijk en maak vooral duidelijk waar ze verantwoordelijk voor zijn. Van telefoniste tot regio manager, van boekhouder tot plant manager. En vervang die verzuim-KPI in je dashboard …

 

Dirk SPILLEBEEN – Programma Directeur
Institute for Business Development