Omzet is ijdelheid, winst slechts een opinie, maar Cash is King

Dirk
Date 13/10/2016

Elk jaar gaan vele honderden bedrijven, die een mooie omzet halen en winst genereren, over kop. Deze bedrijven zien er op papier gezond uit, leggen een mooie balans neer en vervullen voor de onwetende buitenstaander een voorbeeldfunctie. En toch leggen ze de boeken neer … Hebben zij hun kosten verkeerd berekend? Hun prijszetting foutief in de markt gezet? Hun marges onder druk laten komen?

Neen, hun directeuren, managers of zaakvoerders staarden zich blind op omzet, marge en winst. Hoewel hun jaarrekening positief was en producten of projecten met winst werden verkocht, lieten zij de financiële stabiliteit en continuïteit van hun onderneming in het gedrang komen. Zij gaan kapot aan gebrek aan geld … aan cash. En neen, wij spreken hier niet over de L&H’s, Lehman Brothers of Enrons van deze wereld, die met vier potloden tegelijk schreven en simultaan met twee monden praatten. We spreken over eerlijke, oprechte hardwerkende entrepreneurs en managers.

Hoe kan dit nu? Heel eenvoudig: niet de winst garandeert de continuïteit van uw operaties, wel de cash. U betaalt immers uw investeringen, lonen, leveranciers en leningen niet met winst, maar met cash. Vandaar dat u moet sturen op cash. De kasstroom of cashflow is dan ook de enige solide beslissingsparameter om de échte gezondheid van uw operaties of die van klanten of leveranciers te evalueren.

Het IFBD stelt u dan ook haar unieke werksessie: Cash is King voor. U leert hoe u de cash bewaker van uw organisatie wordt, welke cash KPI’s voor u onontbeerlijk zijn en hoe u de financiële kasstroom van uw organisatie positief houdt.

Klik hier voor meer informatie: Cash is King.