Onzichtbaar verhoren

Dirk
Date 08/02/2019

SOMS MOET U DE ECHTE WAARHEID WETEN

Als professional voert u vaak moeilijke gesprekken met medewerkers, klanten of leveranciers van wie u vermoedt – of zelfs zeker bent – dat zij niet de volledige waarheid spreken. Soms durven ze flagrant liegen, vaak doen ze de waarheid geweld aan en soms weten ze het echt niet meer … En toch moet u de waarheid achterhalen. Onzichtbaar verhoren is hier het enige alternatief, maar hoe pakt u dit aan?

VERHOORTECHNIEKEN: HERKEN LEUGEN VAN WAARHEID

Hoe komt u het echte verhaal te weten? Hoe doorprikt u leugens, halve waarheden en onjuiste verklaringen? Hoe past u professionele verhoortechnieken toe? Bent u zich bewust van uw eigen communicatie- en gedragspatronen? En wat zijn de effecten van uw eigen gedrag op uw gesprekspartners? Hoe gaat u om met emoties tijdens verhoren? Welke doorvraagtechnieken kent u? Wat met verbale en non-verbale communicatie? Hoe onderscheidt u leugens van waarheid? Wat is de waarde van micro-expressies tijdens een verhoor? Hoe wint én behoudt u vertrouwen? Hoe schakelt u uw persoonlijk waarde- en normenbesef uit, ook als u dingen te horen krijgt die u liever niet hoort? Hoe confronteert u uw gesprekspartner met onweerlegbare feiten? Hoe gaat u om met ‘aflieg’-gedrag? Hoe houdt u contact gedurende het verhoor? Hoe gaat u om met emoties van de geïnterviewde? Kortom, hoe houdt u het gesprek onder controle tijdens het verhoor …

ONTMASKEREN VAN LEUGENS: WAT KUNT U LEREN VAN DE CIA?

Iedereen liegt. Daarom verduidelijkt onze trainer de kleine psychologie van de leugen evenals het baanbrekende onderzoek van Dan Ariely. Dit bezorgt u helderheid over waarom en wanneer we liegen en welke factoren dit liegen in de hand werken.

Samen met uw trainer trekt u ook lessen uit de “best practices” van de CIA. Alle ingrediënten van een goed verhoorgesprek komen aan bod, maar ook de veel voorkomende valkuilen worden besproken. Hoe kunt u het contact met uw gesprekspartner verdiepen, zodat het moeilijker wordt voor een ander om te liegen? Welke gesprekstechnieken kunt u toepassen? Hoe verwerft u verifieerbare informatie?

BLIJF ONZICHTBAAR …

Maar hoe blijft u als ‘verhoorder’ onzichtbaar? Hoe verdiept u het contact en hoe past u uw verhoortechnieken zo toe dat het als pure interesse wordt ervaren? Hoe sluit u een onzichtbaar psychologisch contract af? Hoe observeert u zo goed mogelijk zonder daarbij argwaan te wekken. U leert de tactiek van de naïeve onnozelaar en de techniek van het eeuwige begrip, waarbij u de rode loper uitrolt voor de waarheid.