Van functies naar rollen: sloop de wolkenkrabber die uw functie-huis is geworden

Dirk
Date 20/06/2019

VAN PROCES NAAR MENS

Jarenlang hebben wij binnen onze organisaties geïnvesteerd in instrumenten om helderheid, structuur en voorspelbaarheid te brengen. We ontwikkelden functieclassificaties, functiebeschrijvingen, performance management, competentiemanagement, organogrammen, en vele andere hulpmiddelen in een poging om vat te krijgen op de complexiteit van onze organisatie. En het loonde: deze instrumenten lieten ons toe om processen lean te maken en om de kwaliteit ervan te borgen.

SLOOP DE WOLKENKRABBER DIE UW FUNCTIE-HUIS IS GEWORDEN

Vandaag is dit echter niet meer voldoende. Vele organisaties voelen hoe zij, door op deze manier te blijven organiseren, zich vastrijden in rigiditeit. Het denken in hiërarchische structuren remt zelfsturing; het vastklikken van functiebeschrijvingen staat het flexibel inzetten op talent in de weg; verloningssystemen brengen eerder ontgoocheling dan motivatie; klassieke loopbaanpaden lopen dood; het praten over leren en ontwikkelen wordt een verplicht nummertje tijdens het evaluatiegesprek; …

Maar hoe raken we uit deze vicieuze cirkel? Hoe vermijden wij 70 verschillende functietitels op een populatie van 100 medewerkers? Hoe slopen wij de wolkenkrabber die ons functie-huis is geworden?

VAN FUNCTIES NAAR ROLLEN

Het inzetten op talent wordt een noodzaak in een economie waar onvoorspelbaarheid, innovatie en wendbaarheid de topprioriteiten zijn. In veel organisaties is het verlangen om meer te doen met de kracht van mensen aanwezig, maar het ontbreekt aan denkkaders, tools en praktijken om hier in de praktijk iets aan te doen. Het denken en organiseren in rollen in plaats van in functies is een cruciale eerste stap om concreet werk te maken deze intenties.

HET ROL-DENKEN ALS KRACHT VAN UW ORGANISATIE

Tijdens onze nieuwe workshop “Van Functies naar Rollen” plaatsen we het organiseren in rollen in een historisch perspectief. Waar komt het vandaan? Welke voorbeelden zijn er vandaag al te vinden van organisaties die in deze richting evolueren en wat kunnen we daarvan leren? Welke zijn de slaagfactoren die nodig zijn om als organisatie het rol-denken te kunnen adopteren?

ROLLEN OP NIVEAU VAN INDIVIDU, TEAM EN ORGANISATIE

We onderzoeken vooral welke tools en praktijken u kunnen helpen om stappen te zetten in deze manier van werken, en dit zowel op individueel, team als organisatieniveau. U gaat naar huis met direct bruikbare tips en handvatten om concrete stappen te zetten binnen uw eigen organisatie.

Dirk Spillebeen – Programma Directeur – IFBD

Download hier de folder van “Van functies naar rollen”