Zeven tips voor kritisch denken én positief spiegelen

Dirk
Date 04/06/2016

De kracht van anti-klagen

Het is een groot misverstand dat negatief ingestoken nieuwsberichten meer aandacht zouden trekken dan positief aangegeven teksten. Je hoeft maar door de kranten te bladeren en je snapt wat ik bedoel: de nadruk ligt voortdurend op de negatieve afwijkingen. Laat jezelf daarvan een halfuurtje doordrenken en je bent alwéér wat somberder, angstiger en meer paranoia geworden. Kritisch zijn is één ding. Maar wat belet ons er een positieve draai aan te geven? Oftewel: anti-klagen?

Proportionele berichtgeving

Waarom beginnen we niet met het positieve nieuws om verderop in het verhaal in verhouding aandacht te besteden aan die paar procenten die negatief afwijken? Een beetje meer proportionele berichtgeving zou veel goed doen in medialand. Eerst het positieve benoemen, daarna de aandachts- en verbeterpunten adresseren, oftewel: anti-klagen.

Laten we scherp blijven met zijn allen. Dan voorkomen we dat we als intelligente soort terugvallen in een staat van onwetendheid, naïviteit, stompzinnigheid en collectief onbewustzijn. Daarom herhaal ik nog maar een keer mijn credo: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf!”

De zeven tips

Hierbij geef ik je graag een positief gestemde anti-klaagsamenvatting:

  1. Geloof niet alles wat er gezegd wordt: doe je eigen onderzoek, wees sceptisch.
  2. Praat elkaar niet klakkeloos na; ga terug naar de bron en vorm je eigen mening.
  3. Doe eens lekker mee met #omdenken en #voordeeldenken en draai het positief om!
  4. Retweet negatief geformuleerd nieuws positief gespiegeld en laat dat weer retweeten.
  5. Stimuleer anderen om berichtgeving een positieve bijbetekenis mee te geven.
  6. Wees kritisch op cijfers en percentages in het nieuws: wat zijn de feiten?
  7. Pak er eens zelf je rekenmachientje bij en reken het na: klopt het wel?

Het is mogelijk om kritisch te denken én er tegelijkertijd een positieve wending aan te geven. Dát is de combinatie die ik graag aanwakker. Klagen in de tweede verschijningsvorm, betreuren of reclameren, mág! Het is volstrekt rechtmatig. Hoe meer we ons positief-kritisch naar elkaar opstellen, onder het genot van een complimentje zo nu en dan, hoe beter.

Bart FLOS