10 kernkwaliteiten van de dienend leidinggevende

Dirk
Date 09/06/2018
  1. GOED KUNNEN LUISTEREN

Dienende leiders willen de wérkelijke intenties van een persoon of groep leren kennen en hen helpen om deze te verhelderen. Ze staan open voor wat wel en niet gezegd wordt.

  1. EMPATISCH VERMOGEN

Dienende leiders kunnen zich goed in mensen inleven. Ze splitsen gedrag van intentie. Ook al doet iemand het niet goed, dat zegt niets over wie hij als mens is. De mens is altijd goed en leergierig.

  1. HELEND VERMOGEN

Dienende leiders weten rust te brengen, waardoor het helende proces automatisch op gang komt. Mensen presteren het best als ze zich veilig voelen en vertrouwen in de toekomst hebben.

  1. HELDER BEWUSTZIJN

Dienende leiders zijn vooral in het hier en nu en nemen waar wat er op een bepaald moment gebeurt. Door dit open en vrij te benoemen ontstaat een helder bewustzijn waarin problemen zich vanzelf oplossen.

  1. OVERTUIGINGSKRACHT

Dienende leiders halen hun overtuigingskracht van binnenuit. Ze zoeken het midden op. Ze zullen zich nooit op hun machtspositie beroepen. Ze weten dat je dan als leider direct bent uitgespeeld.

  1. CONCEPTUEEL KUNNEN DENKEN

Dienende leiders hebben een duidelijke visie, missie, identiteit en waarden. Hierdoor zijn ze in staat om alle praktische beslissingen af te wegen aan het hoger belang. Dit maakt ze super effectief en richtinggevend.

  1. VOORUITZIENDE BLIK

Dienende leiders hebben hun denken, voelen en reageren op één lijn. Hiermee zijn ze los van oude verstrikkingen en hebben uitstekend contact met hun intuïtie. Dat is de basis voor perfecte beslissingen.

  1. RENTMEESTERSCHAP

Dienende leiders beseffen zich dat ze slechts onderdeel zijn van een groter geheel en dat ze de plicht hebben om goed te zorgen voor het gedachtengoed, de mensen, het merk, het bedrijf, de klanten en het milieu.

  1. AMBITIE OM ANDEREN TE LATEN GROEIEN

Dienende leiders doen er alles aan om het beste uit hun mensen te halen. Ze zijn zeer betrokken bij de persoonlijke en zakelijke groei van hun medewerkers en organisatie.

  1. BOUWEN AAN DE GEMEENSCHAP

Dienende leiders leven hun missie en zijn hiermee een voorbeeld en inspiratie voor hun omgeving. Ze bouwen hiermee ‘als vanzelf’ aan een betere gemeenschap. Verbeter de wereld … begin bij jezelf.

Dirk SPILLEBEEN