Cash is King

Dirk
Date 08/08/2017

REVENUE IS VANITY AND PROFIT IS AN OPINION BUT CASH IS KING …

Te veel directeuren, managers of zaakvoerders staren zich vandaag nog blind op omzet, marge of winst. En terwijl die jaarrekening positief is en producten of projecten met winst worden verkocht, komt de financiële stabiliteit en continuïteit van de organisatie toch in het gedrang. Hoe kan dit nu? Heel eenvoudig, niet de winst garandeert de continuïteit van de operaties, maar wel de cash. U betaalt immers uw investeringen, lonen, leveranciers en leningen niet met winst, maar met cash. Vandaar dat u vandaag moet sturen op cash. De kasstroom of cashflow is dan ook de enige solide beslissingsparameter om de gezondheid van uw operaties of die van klanten of leveranciers te evalueren.

WAAROM CASH HET ENIGE SOLIDE BESLISSINGSINSTRUMENT IS …

Kasstroomanalyse is de enige basis voor een goed oordeel. Niet alleen betaalt u uw rekeningen met cash en niet met winst of omzet, maar bovendien is er minder ruimte voor interpretatie en manipulatie.

KRIJG WAAR(DE) VOOR UW GELD: CASHFLOW ANALYSE

Een adequate analyse van de cashflow of de kasstroom van uw bedrijf levert cruciale strategische én operationele informatie op. Niet alleen kunt u hierdoor toekomstige kasstromen voorspellen, maar bovendien krijgt u een onmiskenbaar beeld van de financiële positie van uw bedrijf. In deze werksessie cashflow analyse, leert u de structuur van de cashflow van uw organisatie kennen. Daarbij leert u aan de hand van management-simulaties wat de impact van managementbeslissingen kan zijn op kasstromen.