Cougars en toy boys

Dirk
Date 13/06/2016

Rekruteerders en ondernemers gedragen zich steeds vaker als Britse cougars op het strand van Copacabana of als oudere mannen op zoek naar een dochter zonder bloedband. Niettegenstaande onze maatschappij alles behalve tolerant is noch voor de fortuinzoekers noch voor de gefortuneerden binnen deze leeftijd-asymmetrische relaties, liggen onze bedrijven hier niet wakker van. Massaal verkiezen we jeugd en diploma’s boven ervaring en maturiteit.

Deze keuze is te verantwoorden. Voor sommige functies is enthousiasme, creativiteit, flexibiliteit belangrijk en werkt het onbeschreven blad van de generatie Y beter dan ons volgekrabbeld schrift. Maar voor vele andere functies maakt net die ervaring dat mensen sneller ingewerkt, efficiënter en productiever zijn en zorgt de maturiteit voor discipline, acceptatie van autoriteit en strategisch inzicht … En dan loopt het aanstormend talent tegen de muur.

Zelden is het salaris het echte probleem. Tenminste … het netto salaris. Weinig ondernemers hebben problemen met eerlijk betaalde werknemers, ook al zijn deze wat ouder én daardoor duurder. Alle ondernemers hebben problemen met de absurde hoge sociale lasten en werkgeversbijdragen die zij hier bovenop moeten betalen. En dan zwijgen wij nog over ontslagregelingen, loonbarema’s en tal van andere financiële en sociale belemmeringen uitgedokterd door ijverige verkozenen en verdedigd door wereldvreemde vakbonden.

Het inschakelen van kansarmen, sociale minderheden of oudere werknemers is één van de sociale opdrachten van elke werkgever. Alleen moet dit economisch te verantwoorden blijven. Je kunt het de ondernemer niet verwijten dat hij niet bereid is een dubbel salaris te betalen voor een identieke output en bij ontslag geconfronteerd wordt met absurde kosten. Het is echter de taak van onze overheid, als zij iedereen verplichten om tot ver over onze pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken, om zelf stappen te nemen zodat onze cougars niet alleen op zoek gaan naar toy boys.

 

Dirk Spillebeen – Programma Directeur
Institute for Business Development