FAST CLOSE … OF HEEFT U HET TE DRUK OM SNEL EN EFFICIËNT TE RAPPORTEREN?

Dirk
Date 30/09/2016

Als financial heeft u het zo druk dat u zelden tijd heeft om uw afdeling, processen en rapportage structureel in vraag te stellen. U werkt hard, verzamelt data, controleert deze data, giet ze in rapportvorm en bezorgt die rapporten aan de betrokken mensen, afdelingen of instanties. Eens dit gebeurt, moet u zich reppen want de nieuwe maand, het nieuwe kwartaal of het nieuwe jaar dient zich al terug aan. Tijd om strategisch te denkenkritisch stil te staan bij uw rapportage of de bijhorende processen heeft u niet … Want u moet hard werken, data verzamelen, deze controleren en in rapporten gieten en deze rapporten bezorgen aan de betrokken mensen, afdelingen of instanties …

Zo hotst u van maandafsluiting naar kwartaalafsluiting naar jaarafsluiting. Net op tijd of net te laat … Want telkens opnieuw rijdt u zich vast en struikelt over dezelfde stenen. Ik som graag voor u enkele knelpunten op, ongetwijfeld ook voor u – als financiële professional – herkenbaar:

  • bij elke maand- en/of jaarafsluiting verhoogt de stress bij u én uw financiële team.
  • last minute aanpassingen zijn bepalend voor een correcte rapportage, maar vertragen het proces.
  • uw management wil andere, nieuwe en minder evidente KPI’s.
  • u krijgt pas op het laatste moment de juiste input, waardoor tijdsdruk het afsluitproces extra stresserend maakt.
  • de managementinformatie komt niet overeen met de data van de financiële administratie.
  • u heeft niet de kans noch de tijd om de financiële informatie te valideren, laat staan analyseren.
  • u rapporteert cijfers in plaats van informatie en hoopt dat u de cijfers juist heeft.
  • de kost van uw rapportageproces stijgt onevenredig met de kwaliteit ervan.

Hoe stroomlijnt u uw rapportageproces, zodat u niet alleen sneller maar ook beter rapporteert. Fast Close of het snel uitvoeren van het rapportageproces om sneller over relevante stuurinformatie te kunnen beschikken, is hier uw antwoord. Door het herdenken van het proces en het toepassen van fast close technieken, slaagt u erin een snellere en een meer kostenefficiënte financiële afsluiting te realiseren, zonder afbreuk te doen aan de betrouwbaarheid van de gegevens.

Maar wat is snel en wanneer behoort u tot de besten? Als u in staat bent om uw maandresultaten binnen 5 werkdagen, uw kwartaalresultaten binnen 20 werkdagen, uw jaarresultaten binnen 30 werkdagen en uw budgetcyclus binnen 30 dagen afgerond te ronden, hoeft u zelfs niet te klikken op de link van Fast Close, de training verzorgd door André Salomons, onze expert-trainer en auteur. Is dit nog niet geval ( en dit is geen schande want meer dan 95 % van alle organisaties slagen hier niet in ), dan mag u dit programma niet missen.

Sluit uw financiële periode tijdig, betrouwbaar en kostenefficiënt af. Klik op: Fast Close