Impact van een matrix organisatie op uw leiderschap

Dirk
Date 12/08/2019

Matrixwerk vraagt interne mobiliteit en flexibiliteit. Soms zonder hiërarchie en vaak juist voor verschillende bazen. U moet verschillende perspectieven en visies kunnen verzoenen, samenwerking bevorderen, delegeren en integreren en soms acteren als een volleerd multiculturele leider op afstand.

Hieronder vindt u zowel de opportuniteiten als de bedreigingen van matrixwerk.

De opportuniteiten van een matrixorganisatie: 

  • Kennis en vaardigheden worden snel en efficiënt onderling uitgewisseld door cross functionele teams van experten.
  • Hoge effectiviteit, flexibiliteit en reactievermogen door afdeling-overstijgende aanpak.
  • Specialisatie in een bepaald vakgebied wordt gefaciliteerd en expertise wordt opgebouwd.
  • In of uit een project stappen is eenvoudig in functie van kennis- en ervaringsnoden.

De bedreigingen van een matrixorganisatie: 

  • Verwarring door conflicterende belangen: functionele leidinggevenden hebben vaak andere prioriteiten en belangen dan projectleiders.
  • Tijdverlies door overdreven rapportage naar boven toe.
  • Moeilijk te managen organisaties.
  • Politieke vaardigheden worden vaak meer gewaardeerd dan technische vaardigheden.
  • Zwaardere belasting van medewerkers en verwaarlozing van de people managementtaken.

Dirk SPILLEBEEN