Leidinggeven zonder bevelen

Dirk
Date 22/09/2016

ONZICHTBAAR LEIDINGGEVEN: WIE STUURT EN WIE GEEFT GAS …

Als manager bent u het hardst werkende lid van uw team of afdeling. U komt aan met ideeën, lost problemen op en neemt complexe taken over. Goed voor uw team, maar niet altijd goed voor uzelf. Toch kan het veel gemakkelijker. Door uzelf terug te trekken uit de dagelijkse operaties en ‘onzichtbaar’ leiding te geven. Door geen opdrachten, instructies of bevelen te geven. Door van achter de schermen mensen aan te sturen, vaak zonder dat zij dit in de gaten hebben. Het resultaat is dat mensen meer initiatief nemen, zelf problemen oplossen en harder werken. En dit maakt uw opdracht gemakkelijker zodat u zich op belangrijke zaken kunt richten.

Bekijk onze opleiding ‘Niet-hiërarchisch leidinggeven’

MANAGER: KEN UW BEPERKINGEN …

De belangrijkste les voor elke leidinggevende is: “Manager, ken uw beperkingen!” Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Dat betekent dat de baas zich moet beperken tot het waarom en het wat. Medewerkers gaan zelf over het hoe. Hoewel dit evident lijkt, is dit omzetten naar de praktijk niet zo simpel. Tijdens deze workshop leert u van onze expert-trainer Filip Vandendriessche hoe u zijn – intussen veel geprezen – Output Management Model kunt toepassen. Problemen genereren consensus, maar oplossingen genereren conflict. Daarom zit in dit model een harde grens: de oplossingen zijn van de medewerkers, niet van het management.

MANAGEMENT IS IMMERS PROBLEMEN VERKOPEN EN OPLOSSINGEN KRIJGEN.

Als manager moet u zich vooral richten naar de “output”, het resultaat en hier harde criteria voor aanleggen. Als Manager ziet u er op toe dat iedereen zich strikt aan deze criteria houdt. Maar hier houdt de betrokkenheid van de manager echter ook op. Als leidinggevende moet u kunnen sturen maar evenzeer loslaten. De operationele creativiteit blijft het domein van hen die daar in thuis zijn: de medewerkers. De meeste conflicten ontstaan immers als managers het domein van hun medewerkers betreden …

STUREN EN LOSLATEN … LEIDING GEVEN ZONDER BEVELEN

Gemakkelijk is het niet … want hoe kunt u als manager zowel controleren als vertrouwen. In deze workshop krijgt u van uw trainer – Filip Vandendriessche – een antwoord op deze schijnbare paradox: hoe én sturen én loslaten? Of, hoe leiding geven zonder bevelen?

U krijgt een antwoord op de volgende vragen:
> Tot waar mag u als manager gaan? Waar moet u stoppen?
> Omtrent wat kunt/mag u als manager autoritair zijn zonder kans op conflict of demotivatie?
> Wat is de optimale balans tussen controle en vertrouwen?

In dit seminar leert u:
> Hoe verkrijgt u als manager de maximale creativiteit van uw medewerkers en hoe blijft u toch in controle?
> Hoe krijgt u van uw medewerkers oplossingen (die u goed vindt) zonder te manipuleren?
> Hoe kunt u én delegeren én sturen?
> Hoe kunt u “meten” zonder cijfers?

Methodiek:
> We werken afwisselend met theorie en praktische oefeningen.
> De deelnemers krijgen twee “huiswerk-opdrachten” vooraf toegestuurd.
> We gaan uit van case materiaal aangebracht door de deelnemers.
> Tijdens de training krijgen alle deelnemers feedback op hun casuïstiek.