Managing people – Leiding geven aan mensen

Dirk
Date 23/03/2018

WERKEN MET MENSEN … NIET STEEDS EVEN MAKKELIJK …

U worstelt met een deadline of moet net vandaag die cruciale beslissing nemen, bepalend voor uw bedrijf én uw carrière … Het laatste wat u dan wilt, is rekening houden met ‘lastige’ mensen. Als tijd plots geld wordt en uw management krachtdadige actie eist, verwacht u dat uw team meewerkt: snel en rationeel. U hebt geen nood aan misnoegde, klagende medewerkers. U hebt geen behoefte aan ongemotiveerde medewerkers die werk en verantwoordelijkheid voor zich uit schuiven. U verwacht dat uw mensen te allen tijde proactief zijn, ook al heeft de pasgeborene van uw projectingenieur de ganse nacht gehuild … De werkelijkheid is echter vaak anders en als manager moet u hiermee om kunnen gaan!

MOTIVEREN VAN MENSEN … UW OPDRACHT ALS LEIDINGGEVENDE

Werken met mensen is mensen aansturen, motiveren en bijsturen. Individueel, maar ook als team. Toch onderschatten leidinggevenden steeds weer hun persoonlijke impact op de effectiviteit van hun groep of team. Als manager heeft u immers de macht én de verantwoordelijkheid. Macht om beslissingen te nemen, en verantwoordelijkheid om resultaten te behalen. Hier hebt u echte skills voor nodig.

HOE IS DEZE SESSIE GESTRUCTUREERD?

Voor u een stap kunt zetten naar het aansturen van mensen, moet u inzicht hebben in uw persoonlijke leiderschapsstijl. Dan pas kunt u groeien tot een volwaardig people manager. Daarom staat Patrick tijdens de eerste dag vooral stil bij wie u als leider bent en hoe u uw persoonlijke leiderschapsstijl verder kunt optimaliseren. De tweede dag leert u hoe u individuele werknemers kunt aansturen en bijsturen. De ganse performance management cyclus komt aan bod. De nadruk ligt hier op hoe u het potentieel – aanwezig in ieder individu – op een maximale wijze uit uw mensen kunt distilleren. Tijdens de derde dag staat u stil bij uw rol als teammanager. Immers, individuele werknemers functioneren binnen een team. Als leidinggevende is het dan ook uw opdracht om alle individuele werknemers te integreren binnen een sterk, gemotiveerd en resultaatgericht team. Makkelijk is dit niet, haalbaar echter wel. Hoe u dit doet, leert u gedurende de derde dag.

WAAROM U DEZE WORKSHOP NIET MAG MISSEN?

Anno 2019 worden andere skills van u als leidinggevende verwacht. Een sputterende economie, reorganisaties, beperkte onderhandelingsruimte, … vragen krachtdadig leiderschap. Het werken met mensen is nog nooit zo complex en uitdagend geweest als vandaag. Deze intensieve workshop vergroot uw zelfinzicht, oefent uw essentiële vaardigheden en helpt u bij het uitbouwen van een gemotiveerd team. Zo leert u resultaatgericht werken met mensen.