SPREKEN ALS OBAMA … YES YOU CAN

Dirk
Date 17/11/2017

 

YES HE CAN …

Toen Obama in 2008 tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentverkiezingen zijn ‘Yes we can’ speeches hield, werden mensen emotioneel geraakt. Ze hoorden hem niet, maar luisterden naar hem. Het enthousiasme dat hij teweegbracht was uniek. Hij werd ‘the black Kennedy’ genoemd en toen hij – na zijn onverwachte verkiezing tot machtigste man van de wereld – in Iowa zijn overwinningsspeech gaf, werd hij zelfs vergeleken met Martin Luther King.

Acht jaar lang bleef hij de meest begaafde en charismatische spreker in de (internationale) politiek. Overal waar hij kwam en vandaag nog komt, werd en wordt naar hem geluisterd. Maar wat maakt Obama zo overtuigend? En wat kan jij van hem leren?

 

YES YOU CAN

Graag licht ik hier graag enkele retorische technieken toe – met succes én verve toegepast door Obama – die jij morgen reeds bij jouw speech of presentatie kan gebruiken.

·  de drieslag : “You’re still betting on hope, you’re still betting on change and I am still betting on you!”. Dit is een vorm die Obama het meest gebruikt in zijn toespraken. Hou dan wel de structuur van de drie zinnen parallel. Obama gebruikt gemiddeld genomen elke 30 seconden een drieslag en soms zelfs bij zijn eerste zin: “It’s an honor, it’s a privilege and it’s a pleasure to be here!

· het contrast : heel vaak gebruikt Obama contrast om een complexe (politieke) boodschap begrijpbaar of behapbaar voor te stellen. Zorg wel dat jouw boodschap (uiteraard de positieve) op het eind komt. “My opponent invested in companies who are called ‘pioneers’ of outsourcing.” Hij vervolgt en maakt af: “I don’t believe in outsourcing — I believe in insourcing.

· de combinatie van contrast en drieslag: dit is een uitermate effectieve retorische techniek : “There’s not a liberal America and a conservative America; there’s the United States of America!

· de Antithesis of combinatie van tegenstellingen: zo breng je je publiek tussen zekerheid en onzekerheid en voeg je drama toe aan je verhaal “… we come together at a crossroads between war and peace; between disorder and integration; between fear and hope.” Let vooral ook hier op de drieslag die hij opnieuw gebruikt.

· het Polysyndeton of een bewust overmatig gebruik van leestekens: hoewel komma’s het tempo van je verhaal kunnen breken, kan je door het toevoegen van ‘of’ het ritme van je pointe versterken tot een echte drumbeat. Bovendien accentueer je je allerlaatste argument “…no matter who you are, or where you come from, or what you look like, or what God you pray to, or who you love, there is something fundamental that we all share.”

· de citaten: citaten vormen een belangrijk onderdeel van elke toespraak. Als ze goed gekozen zijn, bieden ze niet alleen een andere vorm van bewijs, maar ook een gevoel van plechtigheid, humor of tragedie, afhankelijk van welk citaat je kiest. Obama past de kunst van de citaten naadloos toe in elke speech …

· de Metastasis of de teletijdmachine: durf in de tijd te reizen maar zorg voor krimpende time-gaps om zo de sense of urgency te onderstrepen “America is not the same as it was 100 years ago, 50 years ago, or even a decade ago.” Wat je hoort is dat verandering in aankomst is en sneller dan je denkt : de tijdsgap tussen 100, 50 en 10 wordt steeds kleiner …

· de Procatalepsis: wees je opponenten net die stap voor en maai het gras van voor hun voeten door hun argumenten in je speech te verwerken. “I realize that America’s critics will be quick to point out that at times we too have failed to live up to our ideals; that America has plenty of problems within our own borders.”  De perfecte techniek om je opponenten de stuipen op het lijf te jagen want je neemt hun munitie gewoon af.

· Gebruik beeldspraak, framing en poëzie… en jamben: een jambe is een versvoet bestaande uit een onbeklemtoonde lettergreep gevolgd door een beklemtoonde. Op deze manier hou je ritme in je zin en beklemtoon je die woorden die er echt toe doen.

· Coördineer je gelaatsuitdrukkingen met je boodschap: als geen ander kan Obama zijn mimiek gebruiken ter ondersteuning van zijn verhaal. Onvervalste boosheid, ongeveinsde tederheid, oprecht verdriet … Je gelooft hem want hij voelt het écht.

CHARISMA IS BEÏNVLOEDEN ZONDER LOGICA

Maar met technieken alleen kom je er niet. Je hebt ook charisma nodig. Want charismatische mensen wekken niet enkel sympathie op maar bovenal positieve verwachtingen. Ze komen betrouwbaar over, winnen makkelijk vertrouwen en worden sneller geloofd. Ze hebben een grotere overtuigingskracht, invloed en persoonlijke effectiviteit. En toch is charisma is geen persoonlijke eigenschap. Charisma wordt je toegeschreven of met andere woorden: het is de perceptie die anderen van je hebben. En kan je dit leren? Kan je je hierin vervolmaken? Kan je de perceptie die anderen van je hebben beïnvloeden? Yes, you can …

STRAAL MEER WARMTE UIT DAN JE BEAMER

Als spreker moet je authentiek zijn, geloven in je boodschap en je luisteraars meenemen in je verhaal. Barack Obama wordt hier gezien als hét natuurtalent. Maar Obama werd niet geboren als uitmuntend spreker, hij is het geworden. Maar hoe word jij een bevlogen spreker? Welke technieken gebruiken de beste sprekers? En hoe pas jij die toe? Hoe slaag je erin je charisma over te brengen naar je publiek? Hoe lukt het je om – ook met minder inspirerende inhoud – je publiek toch te inspireren? Hoe frame en verpak je een overtuigende boodschap? Wat is retoriek en hoe pas je dit toe in je verhaal? Kortom, hoe straal je meer warmte uit dan je beamer?

HOU JE PUBLIEK OP HET PUNTJE VAN HUN STOEL

In de training Spreken als Obama ga je onder begeleiding van Sharon Kroes, Benelux’ meest ervaren speechschrijver en spreker, aan de slag en leer je stapsgewijs alles van een boeiende opening, over een spetterende afsluiting tot het applaus van de zaal.

Klik hier voor het programma ‘Spreken als Obama’